กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

pdf

ประกาศ สส. การจัดกลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ

ขนาดไฟล์: 593.61 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 92
วันที่ลงข้อมูล: 03-12-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 03-12-2021
pdf

การจัดกลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ

ขนาดไฟล์: 1.06 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 102
วันที่ลงข้อมูล: 30-11-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 30-11-2021
pdf

หลักเกณฑ์การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ขนาดไฟล์: 85.47 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 113
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021

การทดลองการปฏิบัติราชการ

pdf

คู่มือดำเนินการ-การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ-โดยสำนักงาน-ก.พ

ขนาดไฟล์: 1.06 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 110
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศหลักเกณฑ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

pdf

ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2564

ขนาดไฟล์: 757.80 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 96
วันที่ลงข้อมูล: 01-12-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 01-12-2021
pdf

พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา-และเหรียญจักรพรรดิมาลา-2484

ขนาดไฟล์: 96.00 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 164
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021

การจ้างงานคนพิการ

pdf

รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ-ประจำปี-2565

ขนาดไฟล์: 1.68 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 20
วันที่ลงข้อมูล: 26-04-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 26-04-2022
pdf

รายงานการจ้างงานคนพิการ-ประจำปี-2563

ขนาดไฟล์: 1.61 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 97
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021

ขั้นตอนการย้าย โอน เลื่อนระดับ

pdf

การเลื่อน การย้าย การโอน ขรก ทั่วไปกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์: 786.62 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 37
วันที่ลงข้อมูล: 26-04-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 26-04-2022

คำสั่งต่างๆ

ปี 2564 ปี 2563