กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัคร/คัดเลือก

pdf

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป-ประจำปีงบประมาณ 2565

ขนาดไฟล์: 4.02 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 9
วันที่ลงข้อมูล: 22-07-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 22-07-2022
pdf

ประกาศรับสมัครตำแหน่งประเภทอำนวยการ-ระดับสูง

ขนาดไฟล์: 3.49 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 62
วันที่ลงข้อมูล: 02-06-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 02-06-2022
docx

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (บชก. 1)

ขนาดไฟล์: 29.95 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 66
วันที่ลงข้อมูล: 01-06-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 01-06-2022
doc

แบบผลสัมฤทธิ์ของงาน (บชก. 2)

ขนาดไฟล์: 54.00 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 59
วันที่ลงข้อมูล: 01-06-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 01-06-2022
docx

แบบประเมินความประพฤติ (บชก. 3)

ขนาดไฟล์: 25.39 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 50
วันที่ลงข้อมูล: 01-06-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 01-06-2022
docx

แบบประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย (บชก. 4)

ขนาดไฟล์: 27.16 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 48
วันที่ลงข้อมูล: 01-06-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 01-06-2022
docx

วิสัยทัศน์ (บชก. 5)

ขนาดไฟล์: 17.68 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 39
วันที่ลงข้อมูล: 01-06-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 01-06-2022
pdf

เอกสารแนบ-1-วิสัยทัศน์

ขนาดไฟล์: 267.23 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 30
วันที่ลงข้อมูล: 03-05-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 03-05-2022
pdf

เอกสารแนบ-2-ข้อเสนอโครงการในการพัฒนางานองค์กร

ขนาดไฟล์: 277.82 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 22
วันที่ลงข้อมูล: 03-05-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 03-05-2022
pdf

เอกสารแนบ-3-ผลงานสำคัญ-1-ปี-ย้อนหลัง-ปีงบประงบประมาณ-พ.ศ.-2564

ขนาดไฟล์: 486.85 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 23
วันที่ลงข้อมูล: 03-05-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 03-05-2022
pdf

เอกสารแนบ-4-แบบแสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

ขนาดไฟล์: 340.56 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 21
วันที่ลงข้อมูล: 03-05-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 03-05-2022
pdf

ประกาศรายชื่อประเมินผลงานนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ-4มิ.ย.-2564

ขนาดไฟล์: 1.20 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 113
วันที่ลงข้อมูล: 18-07-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 18-07-2021

ปี 2564

pdf

การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ-2-ธ.ค.64

ขนาดไฟล์: 905.03 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 41
วันที่ลงข้อมูล: 10-03-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 10-03-2022

ปี 2564

pdf

การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ-2-ธ.ค.64

ขนาดไฟล์: 905.03 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 41
วันที่ลงข้อมูล: 10-03-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 10-03-2022

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร ทส.

ประกาศหลักเกณฑ์ (วิชาการ)

pdf

ประกาศหลักเกณฑ์ (วิชาการ)

ขนาดไฟล์: 12.78 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 117
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
doc

1. แบบการย้าย ย้ายสับเปลี่ยน 1.1

ขนาดไฟล์: 66.00 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 33
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

2. แบบการเสนอผลงาน 1.2

ขนาดไฟล์: 23.00 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 46
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

3. แบบข้อเสนอแนวคิดการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

ขนาดไฟล์: 19.99 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 38
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

4. แบบแสดงรายละเอียดการขอนับระยะเวลาเกื้อกูล

ขนาดไฟล์: 17.85 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 29
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

5. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 2.1

ขนาดไฟล์: 21.29 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 37
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

6. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 2.2

ขนาดไฟล์: 23.21 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 36
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

7. แบบเค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมิน 2.3

ขนาดไฟล์: 19.62 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 34
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

8. แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรั

ขนาดไฟล์: 20.03 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 33
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

9. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 2.5

ขนาดไฟล์: 17.53 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 37
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

10. แบบแสดงรายละเอียดการขอนับระยะเวลาเกื้อ

ขนาดไฟล์: 17.93 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 30
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022

ประกาศหลักเกณฑ์ (ทั่วไป)

pdf

ประกาศหลักเกณฑ์ (ทั่วไป)

ขนาดไฟล์: 4.53 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 59
วันที่ลงข้อมูล: 22-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 22-02-2022
docx

1. แบบ สส1

ขนาดไฟล์: 36.83 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 32
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

2. แบบ สส2

ขนาดไฟล์: 24.10 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 23
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

3. แบบ สส3

ขนาดไฟล์: 23.08 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 26
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022