กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่ง

ข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่ง

ข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่ง

pdf

แผนภูมิโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ-โครงสร้างภายใน

ขนาดไฟล์: 320.99 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 294
วันที่ลงข้อมูล: 18-07-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 18-07-2021
pdf

แผนภูมิโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ-ตามกฎกระทรวง

ขนาดไฟล์: 551.25 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 171
วันที่ลงข้อมูล: 18-07-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 18-07-2021
pdf

คำสั่งเปลี่ยนชื่อกอง

ขนาดไฟล์: 246.16 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 120
วันที่ลงข้อมูล: 18-07-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 18-07-2021
pdf

คำสั่งจัดตั้งสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

ขนาดไฟล์: 193.31 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 115
วันที่ลงข้อมูล: 18-07-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 18-07-2021
pdf

คำสั่งจัดตั้งกองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขนาดไฟล์: 388.77 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 124
วันที่ลงข้อมูล: 18-07-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 18-07-2021
pdf

คำสั่งการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน

ขนาดไฟล์: 5.06 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 128
วันที่ลงข้อมูล: 18-07-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 18-07-2021
pdf

ข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการ-กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์: 284.18 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 217
วันที่ลงข้อมูล: 18-07-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 18-07-2021
pdf

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ-กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2555

ขนาดไฟล์: 73.07 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 136
วันที่ลงข้อมูล: 18-07-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 18-07-2021
messageImage_1626611725886