กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำสั่ง ระเบียบ ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คำสั่ง ระเบียบ ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คำสั่ง ระเบียบ ประกาศกรม

pdf

คำสั่ง ที่ 33/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์: 1.08 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 64
วันที่ลงข้อมูล: 26-01-2023
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 26-01-2023
pdf

คำสั่ง ที่ 28/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหอพัก (ลว. 19 ม.ค. 2566)

ขนาดไฟล์: 660.99 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 49
วันที่ลงข้อมูล: 20-01-2023
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 20-01-2023
pdf

ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (ลว. 28 ธ.ค. 2565)

ขนาดไฟล์: 442.41 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 67
วันที่ลงข้อมูล: 18-01-2023
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 18-01-2023
pdf

คำสั่ง ที่ 317/2565 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ลว. 11 พ.ย. 2565)

ขนาดไฟล์: 8.12 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 65
วันที่ลงข้อมูล: 18-01-2023
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 18-01-2023
pdf

คำสั่ง ที่ 316/2565 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ลว. 11 พ.ย. 2565)

ขนาดไฟล์: 839.52 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 47
วันที่ลงข้อมูล: 18-01-2023
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 18-01-2023
pdf

คำสั่ง ที่ 314/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ลว. 11 พ.ย. 2565)

ขนาดไฟล์: 6.41 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 59
วันที่ลงข้อมูล: 18-01-2023
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 18-01-2023
pdf

คำสั่ง ที่ 313/2565 เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการเป็นการภายใน (ลว. 11 พ.ย. 2565)

ขนาดไฟล์: 10.01 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 50
วันที่ลงข้อมูล: 18-01-2023
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 18-01-2023
pdf

คำสั่ง ที่ 312/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานราชการให้ดำรงตำแหน่ง (ลว. 11 พ.ย. 2565)

ขนาดไฟล์: 15.15 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 43
วันที่ลงข้อมูล: 18-01-2023
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 18-01-2023
pdf

คำสั่ง ที่ 311/2565 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่ง (ลว. 11 พ.ย. 2565)

ขนาดไฟล์: 1.25 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 43
วันที่ลงข้อมูล: 18-01-2023
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 18-01-2023
pdf

คำสั่ง ที่ 310/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง (ลว. 11 พ.ย. 2565)

ขนาดไฟล์: 9.21 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 48
วันที่ลงข้อมูล: 18-01-2023
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 18-01-2023
1 2 3 6
Skip to content