กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำสั่ง ระเบียบ ประกาศกรม

คำสั่ง ระเบียบ ประกาศกรม

คำสั่ง ระเบียบ ประกาศกรม

pdf

ประกาศ เรื่อง บริการเก็บตัวอย่างและทดสอบสารไดออกซิน (19 ต.ค. 2564)

ขนาดไฟล์: 403.79 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 59
วันที่ลงข้อมูล: 20-10-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 20-10-2021
pdf

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการทดสอบสารไดออกซิน (16 ก.ย. 2564)

ขนาดไฟล์: 1.21 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 82
วันที่ลงข้อมูล: 17-09-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-09-2021
pdf

ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบสารไดออกซิน (16 ก.ย. 2564)

ขนาดไฟล์: 759.82 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 80
วันที่ลงข้อมูล: 17-09-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-09-2021
pdf

ประกาศ ทส. มาตราการเฝ้าระวัง COVID-19 ฉ.18

ขนาดไฟล์: 2.06 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 150
วันที่ลงข้อมูล: 19-07-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-07-2021
pdf

งดให้บุคคลภายนอกใช้ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์และห้องประชุมชั้น 3

ขนาดไฟล์: 862.20 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 112
วันที่ลงข้อมูล: 04-07-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 04-07-2021
pdf

คำแปลพ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2535

ขนาดไฟล์: 54.00 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 133
วันที่ลงข้อมูล: 29-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 29-06-2021
pdf

แผนสิทธิ ฉบับที่ 4

ขนาดไฟล์: 3.34 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 101
วันที่ลงข้อมูล: 29-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 29-06-2021
pdf

ประกาศแนวทางการลงโทษทางวินัย

ขนาดไฟล์: 2.63 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 108
วันที่ลงข้อมูล: 29-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 29-06-2021
pdf

ทสม

ขนาดไฟล์: 501.26 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 111
วันที่ลงข้อมูล: 29-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 29-06-2021
pdf

ประกาศ-เรื่อง-งดรับบริการทดสอบสารไดออกซิน

ขนาดไฟล์: 396.94 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 103
วันที่ลงข้อมูล: 29-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 29-06-2021
pdf

ประการหลักเกณฑ์ฯ วิชาการ - ล่าสุด

ขนาดไฟล์: 5.09 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 140
วันที่ลงข้อมูล: 29-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 29-06-2021
pdf

ประกาศ หลักเกณฑ์ฯ วิชาการ - new

ขนาดไฟล์: 5.09 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 123
วันที่ลงข้อมูล: 29-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 29-06-2021
pdf

ประกาศหลักเกณฑ์ฯ วิชาการ

ขนาดไฟล์: 4.37 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 116
วันที่ลงข้อมูล: 29-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 29-06-2021
pdf

ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ทั่วไป

ขนาดไฟล์: 3.21 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 136
วันที่ลงข้อมูล: 29-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 29-06-2021
pdf

ประกาศอัตรา-ขั้นตอนค่าบริการ

ขนาดไฟล์: 7.54 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 94
วันที่ลงข้อมูล: 29-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 29-06-2021
pdf

อัตราค่าบริการทดสอบสารไดออกซิน

ขนาดไฟล์: 1.47 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 98
วันที่ลงข้อมูล: 29-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 29-06-2021
pdf

นโยบายด้านการจัดการน้ำเสีย และประหยัดน้ำ

ขนาดไฟล์: 274.52 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 117
วันที่ลงข้อมูล: 29-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 29-06-2021
pdf

หลักเกณฑ์ Covid 19 สิทธิราชการ

ขนาดไฟล์: 1.03 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 102
วันที่ลงข้อมูล: 29-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 29-06-2021
pdf

มตราการเฝ้าระวัง COVID-19 สส.

ขนาดไฟล์: 1.74 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 117
วันที่ลงข้อมูล: 29-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 29-06-2021
pdf

ประกาศงดรับบริการเก็บตัวอย่างสารไดออกซิน

ขนาดไฟล์: 404.12 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 92
วันที่ลงข้อมูล: 29-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 29-06-2021