กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม

อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม

pdf

อนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่น

ขนาดไฟล์: 139.65 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 118
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ขนาดไฟล์: 268.07 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 93
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

ขนาดไฟล์: 158.18 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 104
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

อนุสัญญารอตเตอร์ดัม

ขนาดไฟล์: 186.00 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 90
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน

ขนาดไฟล์: 258.15 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 81
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์-อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ขนาดไฟล์: 505.40 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 73
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พิธีสารนาโงยา-อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ขนาดไฟล์: 3.15 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 72
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พิธีสารคาร์ตาเฮน่า-อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ขนาดไฟล์: 263.21 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 75
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021