กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน การรับเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนสส.-update-180264

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน

pdf

เล่มแผนปฏิบัติงาน-GECC-2564

ขนาดไฟล์: 2.95 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 89
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2021
pdf

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บริการประชาชน-2564

ขนาดไฟล์: 0.99 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 75
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2021
pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน-ศบป.-2563

ขนาดไฟล์: 346.96 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 75
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2021

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

pdf

ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน-update-2564

ขนาดไฟล์: 103.98 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 55
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2021
pdf

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ขนาดไฟล์: 82.14 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 60
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2021
pdf

กระบวนการขั้นตอน-และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ

ขนาดไฟล์: 72.09 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 54
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2021

สถิติ การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

pdf

สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในปี-พ.ศ.-2563

ขนาดไฟล์: 200.61 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 55
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2021
pdf

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์-ประจำปีงบประมาณ-2564-1-ต.ค.-2563-31-มี.ค.-2564

ขนาดไฟล์: 384.86 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 61
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2021
pdf

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-รอบ-6-เดือน-ต.ค.-63-มี.ค.-64

ขนาดไฟล์: 3.04 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 59
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2021
pic-81122-202105031614915601845