กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

MAp_deqp.001-1
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2278-8444
E-mail: callcenter@deqp.mail.go.th

.
.
.

ติดต่อ
จันทร์-ศุกร์เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 โทรสาร 0-2298-5606
E-mail: info@deqp.mail.go.th

รับ-ส่ง หนังสือราชการ: saraban@deqp.mail.go.th