กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ และการจัดแสดงนิทรรศการ”การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model สู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

The event is finished.

Date

มี.ค. 22 - 24 2023
Expired!

Time

All Day

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: มี.ค. 21 - 24 2023
  • Time: All Day

สถานที่

จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Phone
0-2298-5625
Skip to content