หน้าแรก

HOT ISSUES
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
กิจกรรมวันนี้
สส.จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
สถานที่ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกิจกรรมวันนี้
ข่าวหน่วยงานภาครัฐ
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ทีวีสิ่งแวดล้อม

Green Channel

Green Thailand ช่องสารคดีสิ่งแวดล้อม 
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ร่วมติดตามเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมดี ๆ
ที่คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกใบนี้ได้

สื่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดบทเรียน นวัตกรรมที่เอื้อต่อการจัดการไฟป่า และการเชื่อมต่อสู่ประเด็นอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดบทเรียน นวัตกรรมที่เอื้อต่อการจัดการไฟป่า และการเชื่อมต่อสู่ประเด็นอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างจัดทำฐานข้อมูลและระบบการจัดการสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวสมัครงาน
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวสมัครงาน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ประจำไตรมาสที่ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม
สส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการดำเนินงานของสมาชิกเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมส่งเสริมคุ …
รายละเอียดเพิ่มเติม
แอพพลิเคชั่นกรม
Infographic

แสดงข้อมูลเอกสารล่าสุด 3 ลำดับ

ระบบงานอื่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท่านมีความพึงพอใจ…ในการใช้งานเว็บไซต์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับใด
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
วันนี้คุณได้โหวตเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ