ผังเว็บไซต์ l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
 
สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
Wednesday, 09 October 2013
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม...
 
............................................................................
 
เส้นทางสู่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เส้นทางสู่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย กองส่งเสริมและเผยแพร่  และ ... อ่านต่อ >>
     
.................................................
โครงการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน ประจำปี 2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เชิญเจ้าหน้าที่สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (สอท.)  ... อ่านต่อ >>
     
.................................................
หลักสูตร สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด (สำหรับผู้ปฏิบัติ)
หลักสูตร สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด (สำหรับผู้ปฏิบัติ) ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน  2556... อ่านต่อ >>
     
.................................................
 


       
 
 
                   
   
 

ดินและการใช้ที่ดิน สิ่งแวดล้อมทั่วไป อากาศ เสียง น้ำ พลังงาน แร่ธาตุ สารพิษและขยะมูลฝอย
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
webmaster : 0-2298-5637 หรือ E-mail : info@deqp.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by TRECONWEBSITE