ผังเว็บไซต์ l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
 
สำนักกิจการเยาวชนและลูกเสือ
 
 

ประชาสัมพันธ์
อังคาร, 03 เมษายน 2012
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ ใบสมัคร モンクレール ダウン メンズトリーバーチ...

โครงการสัมมนาเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม : พลังเยาวชนคนรุ่นใหม่
พฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2011
โครงการสัมมนาเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม :...

สรุปรายงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สภาเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ภาคใต้
พุธ, 20 กรกฏาคม 2011
สรุปรายงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ...
 
............................................................................
 
สภาเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ
สามารถ ►► ดาวน์โหลด อ่านได้ที่นี้ モンクレール ダウン メンズトリーバーチ 靴|フェラガモ 靴new e cig 2014 อ่านต่อ >>
     
.................................................
ร่วมลดคาร์บอน 84 ล้านกิโลกรัม
คลิกได้ที่นี้ ►►► 84millionkiloforking モンクレール ダウン メンズトリーバーチ 靴|フェラガモ 靴new e cig 2014 อ่านต่อ >>
     
.................................................
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 22
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 22   เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ดังนี้ ลำดับที่... อ่านต่อ >>
     
.................................................
 
ผลการดำเนินโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2010 เวลา 02:49 น.

ผลการดำเนินโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553

 

          ระยะแรกของโครงการ  เริ่มต้นในเดือนมกราคม 2552 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เริ่มงานสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยร่วมมือกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในแต่ละจังหวัด รวมทั้งโรงเรียนต่างๆ จัดการฝึกอบรมค่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ       รวมจำนวน 7 รุ่น มีลูกเสือและเนตรนารีเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการอบรมเป็นลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วจำนวนรวม 1,460 คน พร้อมกันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดล้อมได้มีประกาศให้อุทยานแห่งชาติจำนวน 110 แห่ง ทั่วประเทศพัฒนาเป็นค่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสอดรับตามโครงการนี้ด้วยนอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2552 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้มีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อให้มีความรู้แบบอย่างธรรมเนียมของการลูกเสือโดยได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้น ความรู้สูง เครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน จำนวน 3 รุ่นและเครื่องหมายวูดแบดจ์สามท่อน จำนวน 1 รุ่น ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเหล่านี้สามารถทำงานเชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ปัจจุบัน  ปีงบประมาณ 2553 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการจัดการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศต่อไป นอกจากนี้กรมส่งเสริมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรการจัดค่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Training for the Trainers) ให้แก่บุคลากรในสังกัดและหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บังคับบัญชาลูกเสืออีกจำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 65 คน ในพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ      ทั้ง  4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก จัดอบรมที่จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเหนือจัดอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดอบรมที่จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้จัดอบรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสามารถดำเนินการจัดค่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้

          ก้าวต่อไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยสำนักกิจการเยาวชนและลูกเสือจะได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นมาตรฐาน โดยจะจัดทำคู่มือสำหรับผู้ดำเนินการฝึกอบรมในระดับต่างๆ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 2,000 - 3,000 คน ซึ่งคาดหวังว่าจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายใน   4 ปี เพื่อจะทำให้ได้ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกำลังสำคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และขยายไปสู่ระดับประเทศและระดับโลกในที่สุด

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2010 เวลา 07:14 น.
 

       
 
 
                   
   
 

ดินและการใช้ที่ดิน สิ่งแวดล้อมทั่วไป อากาศ เสียง น้ำ พลังงาน แร่ธาตุ สารพิษและขยะมูลฝอย
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
webmaster : 0-2298-5637 หรือ E-mail : info@deqp.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by TRECONWEBSITE