เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน
   
     
 
 
 
รายการวัสดุสำนักงานที่สามารถเบิกได้ PDF พิมพ์ อีเมล
 
ขั้นตอนการเบิกวัสดุสำนักงาน
 shopping เช็ครายการวัสดุสำนักงานที่จะเบิก load2
 shopping กรอกรายการวัสดุสำนักงานลงในแบบฟอร์ม
load2

 shopping

นำแบบฟอร์มส่งที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

วันและเวลาเบิกวัสดุ : วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 13.00 - 16.00

หมายเหตุ : 1. โปรดเขียนชื่อวัสดุสำนักงานที่จะเบิกให้ถูกต้อง

                2. ใส่หน่วยนับให้ถูกต้อง เช่น ปากกา 1 แท่ง แม็ก 1 ตัว  เป็นต้น

                3. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่พัสดุ(ฝ่ายบริหารทั่วไป) 1831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle free sex movies xnxx sex videos xhamster Free Porn Watch