ผังเว็บไซต์ l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
 
กองส่งเสริมและเผยแพร่
 
 

จดหมายข่าว ฉบับเดือนกรกฎาคม 57
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015
 ฟ้าสวย น้ำใส...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชน
จันทร์, 08 ธันวาคม 2014
          เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗...
 
............................................................................
 
กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย... อ่านต่อ >>
     
.................................................
VDO โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (Eco-School)
แนะนำโครงการโรงเรียน Eco-School การจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน โรงเรียนเมืองกระบี่ VDO การจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน... อ่านต่อ >>
     
.................................................
แถลงความก้าวหน้าและความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย
          เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ >>
     
.................................................
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิจัยกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองส่งเสริมและเผยแพร่   
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 00:00 น.

           เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการวิจัยกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

          โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทั้งด้านน้ำ อากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน สารอันตราย การจัดการของเสียและชีวมวล การวิจัยทางนิเวศเศรษฐศาสตร์และสังคม ตลอดจนการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนถึงแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ของประเทศการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย การปาฐกถาเรื่อง บทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ รองอธิบดีฯ การนำเสนอผลงานวิจัยด้านสารอินทรีย์ระเหยในน้ำใต้ดิน หัวข้อ การถอดบทเรียนงานวิจัยการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กรณีการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยในน้ำใต้ดิน โดยนายพีรพงษ์ สุนทรเดชะ
           การนำเสนอผลงานวิจัยด้านอากาศ ในหัวข้อ การศึกษาปริมาณสารพิษ (Air toxics) จากการจราจรในเขตเมือง โดยนางเดชี่ หมอกน้อย หัวข้อ ผลการตกสะสมของกรดต่อความเป็นกรดในดินในพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดย ดร.หทัยรัตน์ การีเวทย์ หัวข้อ การศึกษาสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากไอน้ำมันแก๊สโซฮอล์ของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์  โดย ดร.วรรณา เลาวกุล 

การนำเสนอผลงานวิจัยด้านสารอันตราย ในหัวข้อ การตกค้างของสารมลพิษตกค้างยาวนานชนิดใหม่ (New PoPs) ในตัวอย่างตะกอนดิน โดยนางสาวอารีรัตน์ จากสกุล การนำเสนอผลงานวิจัยด้านน้ำ ในหัวข้อ การพัฒนาเพื่อจัดทำระดับการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเพื่อการใช้น้ำและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย โดย ดร.วาลิกา เศวตโยธิน


           และการนำเสนอผลงานวิจัยด้านเสียงและความสั่นสะเทือน ในหัวข้อ การศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากการขยายทางวิ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และหัวข้อ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์คาดการณ์ระดับเสียงที่ลดลงจากการใช้กำแพงกั้นเสียง โดยนายธนาพันธ์ สุกสอาด หัวข้อ การศึกษาคุณสมบัติการลดทอนความสั่นสะเทือนตามระยะทางของดินในภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย โดยนายวิรัช เอื้อทรงธรรม

          โดยภายหลังจากการนำเสนอผลงานวิจัยและการร่วมระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนในครั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จะได้นำผลจากการสัมมนาใช้ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงดำเนินงานในปีต่อไป

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 03:22 น.
 

       
 
 
                   
   
 

ดินและการใช้ที่ดิน สิ่งแวดล้อมทั่วไป อากาศ เสียง น้ำ พลังงาน แร่ธาตุ สารพิษและขยะมูลฝอย
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
webmaster : 0-2298-5637 หรือ E-mail : info@deqp.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by TRECONWEBSITE

guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle