ผังเว็บไซต์ l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
 
กองส่งเสริมและเผยแพร่
 
 

จดหมายข่าว ฉบับเดือนกรกฎาคม 57
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015
 ฟ้าสวย น้ำใส...

สส.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ ๕๓ ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์
จันทร์, 20 ตุลาคม 2014
          เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสากล...

คณะผู้บริหาร สส.ร่วมลงนามถวายพระพร
จันทร์, 20 ตุลาคม 2014
          เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗...

การมอบรางวัลการประกวดผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 57
พฤหัสบดี, 16 ตุลาคม 2014
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น....
 
............................................................................
 
พิธีเปิดค่ายสนุกคิด พิชิตซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี ๖
           เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสากล ฐินะกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานเปิดค่ายสนุกคิด... อ่านต่อ >>
     
.................................................
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒
            เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ >>
     
.................................................
ผอ.สสร ร่วมพูดคุยในรายการโทรทัศน์ คนไทยดวงใจสีเขียว
          เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางมาลี หุตะเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมหารมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ >>
     
.................................................
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิจัยกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองส่งเสริมและเผยแพร่   
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 00:00 น.

           เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการวิจัยกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

          โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทั้งด้านน้ำ อากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน สารอันตราย การจัดการของเสียและชีวมวล การวิจัยทางนิเวศเศรษฐศาสตร์และสังคม ตลอดจนการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนถึงแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ของประเทศการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย การปาฐกถาเรื่อง บทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ รองอธิบดีฯ การนำเสนอผลงานวิจัยด้านสารอินทรีย์ระเหยในน้ำใต้ดิน หัวข้อ การถอดบทเรียนงานวิจัยการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กรณีการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยในน้ำใต้ดิน โดยนายพีรพงษ์ สุนทรเดชะ
           การนำเสนอผลงานวิจัยด้านอากาศ ในหัวข้อ การศึกษาปริมาณสารพิษ (Air toxics) จากการจราจรในเขตเมือง โดยนางเดชี่ หมอกน้อย หัวข้อ ผลการตกสะสมของกรดต่อความเป็นกรดในดินในพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดย ดร.หทัยรัตน์ การีเวทย์ หัวข้อ การศึกษาสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากไอน้ำมันแก๊สโซฮอล์ของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์  โดย ดร.วรรณา เลาวกุล 

การนำเสนอผลงานวิจัยด้านสารอันตราย ในหัวข้อ การตกค้างของสารมลพิษตกค้างยาวนานชนิดใหม่ (New PoPs) ในตัวอย่างตะกอนดิน โดยนางสาวอารีรัตน์ จากสกุล การนำเสนอผลงานวิจัยด้านน้ำ ในหัวข้อ การพัฒนาเพื่อจัดทำระดับการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเพื่อการใช้น้ำและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย โดย ดร.วาลิกา เศวตโยธิน


           และการนำเสนอผลงานวิจัยด้านเสียงและความสั่นสะเทือน ในหัวข้อ การศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากการขยายทางวิ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และหัวข้อ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์คาดการณ์ระดับเสียงที่ลดลงจากการใช้กำแพงกั้นเสียง โดยนายธนาพันธ์ สุกสอาด หัวข้อ การศึกษาคุณสมบัติการลดทอนความสั่นสะเทือนตามระยะทางของดินในภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย โดยนายวิรัช เอื้อทรงธรรม

          โดยภายหลังจากการนำเสนอผลงานวิจัยและการร่วมระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนในครั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จะได้นำผลจากการสัมมนาใช้ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงดำเนินงานในปีต่อไป

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 03:22 น.
 

       
 
 
                   
   
 

ดินและการใช้ที่ดิน สิ่งแวดล้อมทั่วไป อากาศ เสียง น้ำ พลังงาน แร่ธาตุ สารพิษและขยะมูลฝอย
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
webmaster : 0-2298-5637 หรือ E-mail : info@deqp.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by TRECONWEBSITE

guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle