ผังเว็บไซต์ l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
 
กองส่งเสริมและเผยแพร่
 
 

จดหมายข่าว ฉบับเดือนกรกฎาคม 57
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015
 ฟ้าสวย น้ำใส...

ผอ.สสร.ร่วมบันทึกเทปรายการคนไทยดวงใจสีเขียว
ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
          เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗...

ประกาศ รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2557 (รอบ 2)
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014
ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ  เรื่อง...

โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
อังคาร, 18 พฤศจิกายน 2014
          เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗...
 
............................................................................
 
คู่มือโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : บันได 7 ขั้น...เครื่องมือจัดกระบวนการเรียนรู้
                                      ... อ่านต่อ >>
     
.................................................
กิจกรรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้
          เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ >>
     
.................................................
งานประชุมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ >>
     
.................................................
 
ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสั้นหรือคลิปวิดีโอ เรื่อง Change the Climate Change PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองส่งเสริมและเผยแพร่   
วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2011 เวลา 14:49 น.

   
   
               กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิจารณาตัดสินโครงการประกวดหนังสั้นหรือคลิปวีดีโอ เรื่อง Change the Climate Change ในรอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวล้อม โดยนายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการตัดสินร่วมกับคณะกรรมการตัดสินผลงาน 4 ท่านได้แก่  นายปรัชญา  ปิ่นแก้ว  ผู้กำกับและควบคุมการสร้างภาพยนตร์, นายทวีศักดิ์  บุตรตัน รองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน, นายสุภาพ  หริมเทพาธิป  บรรณาธิการนิตยสาร Bioscope  และนายสากล  ฐินะกุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

               โครงการประกวดหนังสั้นหรือคลิปวิดีโอ เรื่อง Change the Climate Change ดังกล่าว  มีผู้สนใจส่งผลงานหนังสั้นหรือคลิปวิดีโอเข้าประกวดจำนวน 100 เรื่อง โดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวนทั้งสิ้น 13 เรื่อง  ผลการพิจารณาตัดสินมีคลิปวิดีโอหรือหนังสั้นชนะเลิศและได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
        ชื่อผลงาน      The World 
ผู้จัดทำ          กลุ่ม Dogfilm
                    นายดิศพงศ์  วงศ์อร่าม , นางสาวชัคคนตา  เพ็งอุดม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  ชื่อผลงาน       รายงานน้ำท่วมบ้าน 
ผู้จัดทำ          นายกิตติพัฒน์  กนกนาค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  ชื่อผลงาน       สมดุล
ผู้จัดทำ          นางสาวชเลฝัน  ดิษฐ์ผู้ดี
รางวัลชมเชย
  1.  ชื่อผลงาน       ครั้งหนึ่งในฤดูหนาว    
      ผู้จัดทำ         น.ส ชญานุช  วีรสาร

2.  ชื่อผลงาน       เกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรา    
      ผู้จัดทำ         น.ส. จุฑามาศ  น้ำหอม / น.ส. ลภัสรดา สุขละม้าย / น.ส.ขนิษฐา  สุขแจ่ม /
                         น.ส. สาวิตรี  ดำริสระน้อย

3.  ชื่อผลงาน       Korat yesterday สิ่งเล็กที่เรียกว่าวิบัติ  
      ผู้จัดทำ         นายธนา  พรอินทร์ / น.ส. กมลชนก  โลนุช / นายอุดมศักดิ์  วัชระมูสิก
                        สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

4.  ชื่อผลงาน        Poison ยาพิษ         
      ผู้จัดทำ          นายเนริณเบศจ์  ตรีวิสูตร

5.  ชื่อผลงาน        Changes cycle       
      ผู้จัดทำ          ทีมนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการสัตว์แพทย์
                         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

6.   ชื่อผลงาน       Rain way        
       ผู้จัดทำ         นายสุธรรม  จีระศิลป์

7.   ชื่อผลงาน       ภูเขา ต้นไม้ สายน้ำ     
       ผู้จัดทำ         นายณัฐปคัลป์  เข็มขาว โรงเรียนทุ่งช้าง จ.น่าน

8.   ชื่อผลงาน       Sea            
       ผู้จัดทำ          นายณัฏฐ์  ชีรนรวนิชย์

9.   ชื่อผลงาน       กรุงเทพมหานคร       
       ผู้จัดทำ          นายจิรพงษ์  บรรหารพิทักษ์

10. ชื่อผลงาน      ปลาตายที่ปัตตานี    
      ผู้จัดทำ        นายปิยศักดิ์  อู่ทรัพย์
รายละเอียดรางวัล
  ชนะเลิศ
รางวัลโล่เกียรติยศ “ESD Film Festival Award” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และเกียรติบัตรแห่งความภาคภูมิใจจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลโล่เกียรติยศ “ESD Film Festival Award” จากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน  1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตรแห่งความภาคภูมิใจจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  รองชนะเลิศอันดับที่ 2
รางวัลโล่เกียรติยศ “ESD Film Festival Award” จากอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รางวัล
พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตรแห่งความภาคภูมิใจจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  ชมเชย     
จำนวน 10  รางวัลๆ ละ 10,000 บาท และเกียรติบัตรแห่งความภาคภูมิใจจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

             
             ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดหนังสั้นหรือคลิปวีดีโอเรื่อง “Change the Climate Change”  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะติดต่อกลับไปยังเจ้าของผลงานภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2554 (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2298-5628, 0-2298-5629)
 

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 2012 เวลา 09:52 น.
 

       
 
 
                   
   
 

ดินและการใช้ที่ดิน สิ่งแวดล้อมทั่วไป อากาศ เสียง น้ำ พลังงาน แร่ธาตุ สารพิษและขยะมูลฝอย
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
webmaster : 0-2298-5637 หรือ E-mail : info@deqp.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by TRECONWEBSITE

guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle