ผังเว็บไซต์ l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
 
กองส่งเสริมและเผยแพร่
 
 

พิธีเปิดกิจกรรมการประกวดเต้นประกอบเพลงครอบครัวถุง
อาทิตย์, 27 กรกฏาคม 2014
            วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.00 น....

ทส.ร่วมงาน“มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ”
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
          เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗...

กิจกรรม ดนตรีในสวน คืนความสุขให้ประชาชน
จันทร์, 21 กรกฏาคม 2014
          เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗...

งาน “มหกรรมทีวีรักษ์โลก ๓๖๐ องศา ๒๐๑๔ Save The World Expo “
จันทร์, 21 กรกฏาคม 2014
          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม...

จดหมายข่าว ฉบับเดือนพฤษภาคม 57
พุธ, 16 กรกฏาคม 2014
ฟ้าสวย น้ำใส ...
 
............................................................................
 
งานพิธีมอบรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕
          เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานพิธีมอบรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕... อ่านต่อ >>
     
.................................................
ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ เรื่อง รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการประจำปี 2556 และมีสิทธิ์เข้ารับ "รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2556"
  ประกาศ รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการประจำปี 2556 ระดับ 3 เดือน และ 6 เดือนดังมีรายชื่อกลุ่มดังต่อไปนี้    ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ เรื่อง... อ่านต่อ >>
     
.................................................
ร่วมต้อนรับ อสส. คนใหม่
          เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ >>
     
.................................................
 
โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 84 ชุมชน ปี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล

             พื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการทำดี
เพื่อแผ่นดิน ชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 84 ชุมชน ปี 2554
ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร โดยเริ่มต้นจากแหล่งกำเนิดขยะต้นทาง
ลดปริมารขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่การจัดการขยะกลางทาง การขนส่ง และการกำจัด
ขยะปลายทางอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
              ข้อมูลเพิ่มเติม แผ่นพับโครงการ
หน้าที่ 1   หน้าที่ 2  ใบสมัครโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน
 

       
 
 
                   
   
 

ดินและการใช้ที่ดิน สิ่งแวดล้อมทั่วไป อากาศ เสียง น้ำ พลังงาน แร่ธาตุ สารพิษและขยะมูลฝอย
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
webmaster : 0-2298-5637 หรือ E-mail : info@deqp.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by TRECONWEBSITE

guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle