ผังเว็บไซต์ l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
 
กองส่งเสริมและเผยแพร่
 
 

โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนไทย ลดใช้ถุงพลาสติก
ศุกร์, 22 สิงหาคม 2014
          เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗...

รองอสส.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา อจน.
จันทร์, 18 สิงหาคม 2014
       เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น....

สส.รับมอบชุดกันไฟ
พุธ, 13 สิงหาคม 2014
          เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗...
 
............................................................................
 
ปลัดทส.พร้อมด้วย รองอสส.และผู้บริหาร สส.ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.57
     เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีถวายพระพร... อ่านต่อ >>
     
.................................................
การประชุมเชิงปฏิบัติการ LA 21 สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๙ ระดับประเทศ
          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ LA 21 สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๙ ระดับประเทศ และจัดให้มีพิธีเปิดการประชุมในวันที่... อ่านต่อ >>
     
.................................................
“โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” และพิธีเปิดธนาคารเพิ่มทรัพย์ (ธนาคารขยะ)
          เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” และพิธีเปิดธนาคารเพิ่มทรัพย์ (ธนาคารขยะ) โดย... อ่านต่อ >>
     
.................................................
 
โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 84 ชุมชน ปี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล

             พื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการทำดี
เพื่อแผ่นดิน ชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 84 ชุมชน ปี 2554
ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร โดยเริ่มต้นจากแหล่งกำเนิดขยะต้นทาง
ลดปริมารขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่การจัดการขยะกลางทาง การขนส่ง และการกำจัด
ขยะปลายทางอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
              ข้อมูลเพิ่มเติม แผ่นพับโครงการ
หน้าที่ 1   หน้าที่ 2  ใบสมัครโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน
 

       
 
 
                   
   
 

ดินและการใช้ที่ดิน สิ่งแวดล้อมทั่วไป อากาศ เสียง น้ำ พลังงาน แร่ธาตุ สารพิษและขยะมูลฝอย
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
webmaster : 0-2298-5637 หรือ E-mail : info@deqp.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by TRECONWEBSITE

guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle