ผังเว็บไซต์ l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
 
กองส่งเสริมและเผยแพร่
 
 

จดหมายข่าว ฉบับเดือนกรกฎาคม 57
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015
 ฟ้าสวย น้ำใส...

ผอ.กสพ. พร้อมด้วย ผอ.สสร. ร่วมบันทึกเทปรายการคนไทย ดวงใจสีเขียว
จันทร์, 27 ตุลาคม 2014
          เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗...

สส.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ ๕๓ ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์
จันทร์, 20 ตุลาคม 2014
          เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสากล...

คณะผู้บริหาร สส.ร่วมลงนามถวายพระพร
จันทร์, 20 ตุลาคม 2014
          เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗...
 
............................................................................
 
การมอบรางวัลการประกวดผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 57
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายบรรพต อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ >>
     
.................................................
พิธีเปิดค่ายสนุกคิด พิชิตซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี ๖
           เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสากล ฐินะกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานเปิดค่ายสนุกคิด... อ่านต่อ >>
     
.................................................
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒
            เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ >>
     
.................................................
 
โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล


โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2554
           กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้จัดทำโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งโครงการฯประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนเป็นอย่างดี
 
มีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นจำนวนมาก
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการดำเนินงาน การลด แยกขยะ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดให้มีการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลปี 2554
โดยมีการปรับรูปแบบการประกวด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น
เพื่อให้โรงเรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดโครงการฯ

ขั้นตอนการรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
1.      ขอรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลปี 2554 ได้ที่
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16                 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางเว็บไซต์
www.deqp.go.th 
และทาง
Facebook คนไทยหัวใจสีเขียว
ดาวน์โหลดใบสมัคร
2.      การส่งใบสมัครส่งได้ที่
2.1  ส่วนรณรงค์ ชั้น 5 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 พระราม6 ซอย30 ถนนพระราม6 
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-8453 
โทรสาร 0-2298-5738 0-2298-6332 และสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการฯและมีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดได้ทางเว็บไซต์
www.deqp.go.th
และทาง
Facebook คนไทยหัวใจสีเขียว  

2.2   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 75 จังหวัดทั่วประเทศ
***โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับประเทศในปี 2549 ถึง ปี 2552 ถือเป็นโรงเรียนตัวอย่าง
ระดับประเทศที่โรงเรียนอื่น ๆ สามารถนำไปเป็นต้นแบบการดำเนินงาน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับสมัครเข้าร่วมประกวดในปี 2554***

ขั้นตอนการตัดสินและการมอบรางวัลระดับจังหวัด
1.      สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จะแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด
เพื่อพิจารณาคัดเลือกและตัดสินโรงเรียนตามเกณฑ์แบ่งเป็นระดับ ดังนี้

1)      ระดับประถมศึกษา
-          รางวัลชนะเลิศ                       4,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร
-          รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1      3,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร
-          รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2      2,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร
2)      ระดับมัธยมศึกษา
-          รางวัลชนะเลิศ                       4,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร
-          รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1      3,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร
-          รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2      2,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร
2.      สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบระดับระดับจังหวัด

ขั้นตอนการตัดสินและการมอบรางวัลระดับภาค
1.      สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 จะตั้งแต่งคณะกรรมการระดับภาค เพื่อพิจารณาคัดเลือก
และตัดสินโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดระดับจังหวัด เพื่อหาโรงเรียนชนะเลิศระดับภาค ดังนี้
1)      ระดับประถมศึกษา
-          รางวัลชนะเลิศ                       10,000 บาท     พร้อมโล่รางวัล
-          รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1        6,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร
-          รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2        4,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร
2)      ระดับมัธยมศึกษา
-          รางวัลชนะเลิศ                       10,000 บาท     พร้อมโล่รางวัล
-          รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1        6,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร
-          รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2        4,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร

2.      สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 จัดพิธีมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับภาค  
โดยจัดพิธีมอบรางวัลของแต่ละภาคพร้อมจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล ธนาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

 

ขั้นตอนการตัดสินและการมอบรางวัลระดับประเทศ

1.      โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับภาคและในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
นำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการตัดสินระดับประเทศ พิจารณาในเบื้องต้น

2.     
คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพิจารณาตัดสินโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อหาผู้ชนะเลิศ
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

3.      มอบรางวัลในวันที่ 4 ธันวาคม 2554 วันสิ่งแวดล้อมไทย

ระดับประเทศมีรางวัลดังต่อไปนี้
ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1    เงินรางวัล                  50,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ 2    เงินรางวัล                  30,000 บาท    พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3    เงินรางวัล                  15,000 บาท    พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย  2 รางวัล เงินรางวัล      5,000 บาท    พร้อมโล่รางวัล
ระดับมัธยมศึกษา

 รางวัลที่ 1    เงินรางวัล                  50,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ 2    เงินรางวัล                  30,000 บาท    พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3    เงินรางวัล                  15,000 บาท    พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย  2 รางวัล เงินรางวัล      5,000 บาท    พร้อมโล่รางวัล

*หมายเหตุ* กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงินรางวัลและของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการเสนอโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเข้าร่วมประกวด

 1. เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 2. เป็นโครงการที่โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ โดยความร่วมมือของบุคลากรหลายฝ่าย ทั้งผู้บริหารโรงเรียน
ครู นักเรียน และชุมชน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติและกำกับดูแลโครงการ

 3. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนหรือขยายผลไปสู่ชุมชน

 4. โครงการฯ สามารถแสดงผลงานที่ตรวจสอบ ติดตาม ขยายผลได้อย่างต่อเนื่อง เช่น
ปริมาณขยะรีไซเคิลที่รวบรวมได้ เงินทุนหมุนเวียน จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นต้น

 5. มีแผนการดำเนินงานโครงการฯอย่างชัดเจน

 6. กิจกรรมจะต้องมีระบบ ฝากขยะรีไซเคิลเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินออมของสมาชิก
มีการถอนเงิน และมีระบบเอกสาร หรือตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์
ในการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล เช่น ปริมาณขยะรีไซเคิลที่เข้าสู่ธนาคาร
และปริมาณเงินหมุนเวียนของธนาคาร จำนวนสมาชิก หรือข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น

***รางวัลเชิดชูโรงเรียนดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ***

 

ระดับเหรียญทองแดง

                   โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 3 ครั้ง ขึ้นไป

 

ระดับเหรียญเงิน

                   โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค 3 ครั้ง ขึ้นไป

 

ระดับเหรียญทอง

                   โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ได้เข้ารอบรางวัลระดับประเทศ 3 ครั้ง ขึ้นไป

 *หมายเหตุ* โรงเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเชิดชูโรงเรียนดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลอย่างยั่งยืน
ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2554


สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับข้อมูลโครงการฯหน้าที่ 1 ได้ที่นี่

สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับข้อมูลโครงการฯหน้าที่ 2 ได้ที่นี่

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2278 8453
ผู้ดูแลโครงการ นางสาวระเบียบ  ภูผา
ผู้ประสานงานโครงการนายวรกร  แต้นำชัย
 

       
 
 
                   
   
 

ดินและการใช้ที่ดิน สิ่งแวดล้อมทั่วไป อากาศ เสียง น้ำ พลังงาน แร่ธาตุ สารพิษและขยะมูลฝอย
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
webmaster : 0-2298-5637 หรือ E-mail : info@deqp.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by TRECONWEBSITE

guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle