ผังเว็บไซต์ l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
 
กองส่งเสริมและเผยแพร่
 
 

จดหมายข่าว ฉบับเดือนกรกฎาคม 57
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015
 ฟ้าสวย น้ำใส...

ผอ.สสร.ร่วมบันทึกเทปรายการคนไทยดวงใจสีเขียว
ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
          เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗...

ประกาศ รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2557 (รอบ 2)
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014
ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ  เรื่อง...

โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
อังคาร, 18 พฤศจิกายน 2014
          เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗...
 
............................................................................
 
คู่มือโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : บันได 7 ขั้น...เครื่องมือจัดกระบวนการเรียนรู้
                                      ... อ่านต่อ >>
     
.................................................
กิจกรรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้
          เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ >>
     
.................................................
งานประชุมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ >>
     
.................................................
 
โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล


โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2554
           กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้จัดทำโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งโครงการฯประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนเป็นอย่างดี
 
มีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นจำนวนมาก
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการดำเนินงาน การลด แยกขยะ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดให้มีการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลปี 2554
โดยมีการปรับรูปแบบการประกวด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น
เพื่อให้โรงเรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดโครงการฯ

ขั้นตอนการรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
1.      ขอรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลปี 2554 ได้ที่
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16                 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางเว็บไซต์
www.deqp.go.th 
และทาง
Facebook คนไทยหัวใจสีเขียว
ดาวน์โหลดใบสมัคร
2.      การส่งใบสมัครส่งได้ที่
2.1  ส่วนรณรงค์ ชั้น 5 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 พระราม6 ซอย30 ถนนพระราม6 
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-8453 
โทรสาร 0-2298-5738 0-2298-6332 และสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการฯและมีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดได้ทางเว็บไซต์
www.deqp.go.th
และทาง
Facebook คนไทยหัวใจสีเขียว  

2.2   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 75 จังหวัดทั่วประเทศ
***โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับประเทศในปี 2549 ถึง ปี 2552 ถือเป็นโรงเรียนตัวอย่าง
ระดับประเทศที่โรงเรียนอื่น ๆ สามารถนำไปเป็นต้นแบบการดำเนินงาน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับสมัครเข้าร่วมประกวดในปี 2554***

ขั้นตอนการตัดสินและการมอบรางวัลระดับจังหวัด
1.      สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จะแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด
เพื่อพิจารณาคัดเลือกและตัดสินโรงเรียนตามเกณฑ์แบ่งเป็นระดับ ดังนี้

1)      ระดับประถมศึกษา
-          รางวัลชนะเลิศ                       4,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร
-          รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1      3,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร
-          รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2      2,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร
2)      ระดับมัธยมศึกษา
-          รางวัลชนะเลิศ                       4,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร
-          รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1      3,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร
-          รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2      2,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร
2.      สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบระดับระดับจังหวัด

ขั้นตอนการตัดสินและการมอบรางวัลระดับภาค
1.      สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 จะตั้งแต่งคณะกรรมการระดับภาค เพื่อพิจารณาคัดเลือก
และตัดสินโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดระดับจังหวัด เพื่อหาโรงเรียนชนะเลิศระดับภาค ดังนี้
1)      ระดับประถมศึกษา
-          รางวัลชนะเลิศ                       10,000 บาท     พร้อมโล่รางวัล
-          รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1        6,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร
-          รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2        4,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร
2)      ระดับมัธยมศึกษา
-          รางวัลชนะเลิศ                       10,000 บาท     พร้อมโล่รางวัล
-          รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1        6,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร
-          รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2        4,000 บาท     พร้อมใบประกาศนียบัตร

2.      สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 จัดพิธีมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับภาค  
โดยจัดพิธีมอบรางวัลของแต่ละภาคพร้อมจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล ธนาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

 

ขั้นตอนการตัดสินและการมอบรางวัลระดับประเทศ

1.      โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับภาคและในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
นำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการตัดสินระดับประเทศ พิจารณาในเบื้องต้น

2.     
คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพิจารณาตัดสินโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อหาผู้ชนะเลิศ
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

3.      มอบรางวัลในวันที่ 4 ธันวาคม 2554 วันสิ่งแวดล้อมไทย

ระดับประเทศมีรางวัลดังต่อไปนี้
ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1    เงินรางวัล                  50,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ 2    เงินรางวัล                  30,000 บาท    พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3    เงินรางวัล                  15,000 บาท    พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย  2 รางวัล เงินรางวัล      5,000 บาท    พร้อมโล่รางวัล
ระดับมัธยมศึกษา

 รางวัลที่ 1    เงินรางวัล                  50,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ 2    เงินรางวัล                  30,000 บาท    พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3    เงินรางวัล                  15,000 บาท    พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย  2 รางวัล เงินรางวัล      5,000 บาท    พร้อมโล่รางวัล

*หมายเหตุ* กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงินรางวัลและของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการเสนอโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเข้าร่วมประกวด

 1. เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 2. เป็นโครงการที่โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ โดยความร่วมมือของบุคลากรหลายฝ่าย ทั้งผู้บริหารโรงเรียน
ครู นักเรียน และชุมชน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติและกำกับดูแลโครงการ

 3. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนหรือขยายผลไปสู่ชุมชน

 4. โครงการฯ สามารถแสดงผลงานที่ตรวจสอบ ติดตาม ขยายผลได้อย่างต่อเนื่อง เช่น
ปริมาณขยะรีไซเคิลที่รวบรวมได้ เงินทุนหมุนเวียน จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นต้น

 5. มีแผนการดำเนินงานโครงการฯอย่างชัดเจน

 6. กิจกรรมจะต้องมีระบบ ฝากขยะรีไซเคิลเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินออมของสมาชิก
มีการถอนเงิน และมีระบบเอกสาร หรือตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์
ในการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล เช่น ปริมาณขยะรีไซเคิลที่เข้าสู่ธนาคาร
และปริมาณเงินหมุนเวียนของธนาคาร จำนวนสมาชิก หรือข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น

***รางวัลเชิดชูโรงเรียนดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ***

 

ระดับเหรียญทองแดง

                   โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 3 ครั้ง ขึ้นไป

 

ระดับเหรียญเงิน

                   โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค 3 ครั้ง ขึ้นไป

 

ระดับเหรียญทอง

                   โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ได้เข้ารอบรางวัลระดับประเทศ 3 ครั้ง ขึ้นไป

 *หมายเหตุ* โรงเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเชิดชูโรงเรียนดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลอย่างยั่งยืน
ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2554


สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับข้อมูลโครงการฯหน้าที่ 1 ได้ที่นี่

สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับข้อมูลโครงการฯหน้าที่ 2 ได้ที่นี่

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2278 8453
ผู้ดูแลโครงการ นางสาวระเบียบ  ภูผา
ผู้ประสานงานโครงการนายวรกร  แต้นำชัย
 

       
 
 
                   
   
 

ดินและการใช้ที่ดิน สิ่งแวดล้อมทั่วไป อากาศ เสียง น้ำ พลังงาน แร่ธาตุ สารพิษและขยะมูลฝอย
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
webmaster : 0-2298-5637 หรือ E-mail : info@deqp.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by TRECONWEBSITE

guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle