ผังเว็บไซต์ l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
 
กองส่งเสริมและเผยแพร่
 
 

พิธีเปิดกิจกรรมการประกวดเต้นประกอบเพลงครอบครัวถุง
อาทิตย์, 27 กรกฏาคม 2014
            วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.00 น....

ทส.ร่วมงาน“มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ”
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
          เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗...

กิจกรรม ดนตรีในสวน คืนความสุขให้ประชาชน
จันทร์, 21 กรกฏาคม 2014
          เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗...

งาน “มหกรรมทีวีรักษ์โลก ๓๖๐ องศา ๒๐๑๔ Save The World Expo “
จันทร์, 21 กรกฏาคม 2014
          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม...
 
............................................................................
 
จดหมายข่าว ฉบับเดือนพฤษภาคม 57
ฟ้าสวย น้ำใส จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2557 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   อ่านต่อ >>
     
.................................................
งานพิธีมอบรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕
          เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานพิธีมอบรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕... อ่านต่อ >>
     
.................................................
ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ เรื่อง รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการประจำปี 2556 และมีสิทธิ์เข้ารับ "รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2556"
  ประกาศ รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการประจำปี 2556 ระดับ 3 เดือน และ 6 เดือนดังมีรายชื่อกลุ่มดังต่อไปนี้    ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ เรื่อง... อ่านต่อ >>
     
.................................................
 
โครงการ"บ้านเศรษฐกิจพอเพียง" PDF พิมพ์ อีเมลโครงการ"บ้านเศรษฐกิจพอเพียง" ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย

       กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมดำเนินการ โครงการ"บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"
ณ ชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพุคาจัดประชุมชี้แจงโครงการฯ และอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ
และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ ๑๐๐ คน จาก ๔ หมู่บ้าน
ในพื้นที่ตำบลพุคา ประกอบด้วยผู้นำคุ้ม อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูและนักเรียน และรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ
ในการดำเนินโครงการ"บ้านเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม ๒๑ ครัวเรือน เพื่อดำเนินกิจกรรม ๘ ด้าน


 

       
 
 
                   
   
 

ดินและการใช้ที่ดิน สิ่งแวดล้อมทั่วไป อากาศ เสียง น้ำ พลังงาน แร่ธาตุ สารพิษและขยะมูลฝอย
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
webmaster : 0-2298-5637 หรือ E-mail : info@deqp.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by TRECONWEBSITE

guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle