ผังเว็บไซต์ l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
 
กองส่งเสริมและเผยแพร่
 
 

จดหมายข่าว ฉบับเดือนกรกฎาคม 57
Wednesday, 01 July 2015
 ฟ้าสวย น้ำใส...

ผอ.สสร.ร่วมบันทึกเทปรายการคนไทยดวงใจสีเขียว
Friday, 21 November 2014
          เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗...

โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
Tuesday, 18 November 2014
          เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗...
 
............................................................................
 
คู่มือโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : บันได 7 ขั้น...เครื่องมือจัดกระบวนการเรียนรู้
                                      ... อ่านต่อ >>
     
.................................................
กิจกรรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้
          เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ >>
     
.................................................
งานประชุมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ >>
     
.................................................
 
รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ PDF Print E-mail
There are no translations available.

ผลการดำเนินงาน

  สื่อมวลชนสัมพันธ์

 • จัดสัมมนานักข่าวเรื่อง "นโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน : กรณีแปลงอุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยว" เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2546
 • รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานอื่น

 • จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดร่วมกับ สโมสรไลออนส์ ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค และ ศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดในการผลิตสินค้า ณ บริษัท บุญรอดบริวเบอรี่ จำกัด ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546
 • จัดกิจกรรมรณรงค์ผ้าป่าขยะมีค่า ตามโครงการชาวอุดรร่วมใจทอดผ้าป่าขยะสามัคคีถวายพระพยอม ณ วิทยาลัยสันตพล จ.อุดรธานี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546
 • จัดกิจกรรมโครงการ "ใบขับขี่ (จักรยาน) มีไว้ไม่เสียหลาย" เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2546 ณ กรมการขนส่ง - ทางบก
 • จัดอบรมสัมมนาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในเขตควบคุมมลพิษดังนี้
  - วันที่ 18 มิถุนายน 2546 ณ เกาะลันตา จ.กระบี่
  - วันที่ 20 มิถุนายน 2546 ณ พื้นที่เขาหลัก- ลำรู่ จ.พังงา
  - วันที่ 23 มิถุนายน 2546 ณ จ.ภูเก็ต
  - วันที่ 25 มิถุนายน 2546 ณ เกาะพีพี จ.กระบี่
   
 • งาน show case ระหว่างวันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2546 ณ สำนักงาน ก.พ.
 • งานแถลงข่าวโครงการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2546
 • งานแถลงข่าวการสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นใน การบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546
 • จัดกิจกรรมนำร่องโครงการพัฒนาสื่อเพื่อรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันตก ณ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2546
 • จัดนิทรรศการเรื่อง "กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
 • ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานเส้นทางอนุรักษ์บนร่างสืบ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2546
 • ร่วมประชาสัมพันธ์พิธีปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา ณ บริเวณสนามกอล์ฟสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) วันที่ 7 สิงหาคม 2546
 • จัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 โครงการพัฒนาสื่อเพื่อรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง วันที่ 2 กันยายน 2546
 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2546 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
 • ร่วมจัดสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ครั้งที่ 5 ในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จ.ภูเก็ต วันที่ 23-24 กันยายน 2546
 • ร่วมประชาสัมพันธ์การประชุมร่วมกับองค์การพัฒนาเอกชนภาคเหนือเครือข่ายองค์กรเอกชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ วันที่ 21-22 กันยายน 2546
 • จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่โครงการหลวงอ่างขาง จัดอบรมปฏิบัติการเชิงลึก กิจกรรมลดและคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ทอดผ้าป่ารีไซเคิล และประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ โครงการหลวงอินทนนท์ วันที่ 10, 11-18, 20, 21 กุมภาพันธ์ 2546 ตามลำดับ
 • รณรงค์การคัดแยกขยะร่วมกับโครงการหลวงอินทนนท์ เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2546
 • จัดประชุมร่วมกับโครงการหลวงอ่างขาง ณ สถานีวิจัยโครงการอ่างขาง วันที่ 30 กันยายน 2546
 • ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลลากรร่วมกับองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา เรื่อง ตลาดเชิงสังคม (Social Marketing)

  ปี พ.ศ. 2544 - 2546 ครม. ได้มีมติกำหนดให้เป็นปีแห่งการอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงมีแผนงานในการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่แม่น้ำท่าจีน เพชรบุรี และบางปะกง มีจิตสำนึก ตระหนักในคุณประโยชน์และความสำคัญของแม่น้ำ และร่วมมือรับผิดชอบพัฒนาและอนุรักษ์แม่น้ำเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การร่วมลงมือฟื้นฟูและรักษาแม่น้ำดังกล่าวนี้ควรเกิดขึ้นจากพันธะสัญญาของประชาชนในพื้นที่ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรมีบทบาทเป็นเพียง "ผู้อำนวยการ (Facilitator)" ที่จัดกระบวนการให้เกิดพันธะสัญญาดังกล่าว ดังนั้นในปี พ.ศ. 2546 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงร่วมมือกับองค์กรการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการมควบคุมมลพิษที่รับผิดชอบดำเนินโครงการแม่น้ำเพชรบุรี ท่าจีน และโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้มีทักษะในการสื่อสารและประสานความเข้าใจของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยการใช้แนวคิดเรื่องการตลาดทางสังคมมาช่วย

  ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาจัดส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมเป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ Train-the-trainer Workshop ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน ที่กรุงเทพ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่แม่น้ำท่าจีน เพชรบุรีระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน และแม่เมาะระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน ซึ่งเจ้าหน้าที่จาก US-EPA จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษในการจัดกระบวนการและทำหน้าที่ "อำนวยการ" การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 • Train-the-trainer Workshop จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2546 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพ โดยมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และผู้แทนจากพื้นที่แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำเพชรบุรี จำนวน 30 คน เรียนรู้หลักการสื่อสาร เครื่องมือและเทคนิคในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ฝึกฝนทักษะในการเป็นผู้ประสานความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการวางแผนปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน เพชรบุรี และบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ท่าจีน และบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
 • จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน และแม่น้ำเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2546 ณ โรงแรมโรสการ์เด้น จ.นครปฐม และโรงแรมชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี ผลจากการจัดกระบวนการดังกล่าว ทำให้เกิดแผนการพัฒนาคุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี และท่าจีน ที่เป็นพันธะสัญญาของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้จริง ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรมีบทบาทต่อไปในการกระตุ้นให้แผนดังกล่าว ได้รับการปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสนับสนุนความช่วยเหลือบางประการที่ได้รับการร้องขอจากพื้นที่
 • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม

 • ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวัน Car-Free Day ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น เอ็ม บี เค อเวนิว เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ วันที่ 20-21 กันยายน 2546
 • สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ Clean Up the World วันที่ 19-21 กันยายน 2546
 • จัดกิจกรรมร้อยใจรัก สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2545
 

       
 
 
                   
   
 

ดินและการใช้ที่ดิน สิ่งแวดล้อมทั่วไป อากาศ เสียง น้ำ พลังงาน แร่ธาตุ สารพิษและขยะมูลฝอย
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
webmaster : 0-2298-5637 หรือ E-mail : info@deqp.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by TRECONWEBSITE

guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle