ผังเว็บไซต์ l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
 
กองส่งเสริมและเผยแพร่
 
 

สส.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ
Monday, 22 September 2014
          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม...

รมว.ทส.มอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
Friday, 19 September 2014
          เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗...

ร่วมต้อนรับ รมว.ทส. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
Tuesday, 16 September 2014
          เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗...
 
............................................................................
 
การประชุมสมัชชาองค์กรเอกชนด้านคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมสมัชชาองค์กรเอกชนด้านคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ... อ่านต่อ >>
     
.................................................
รองอสส.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์การ (Coaching)
                       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. นายเสริมยศ สมมั่น รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ >>
     
.................................................
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ต้นแบบสู่สังคมสีเขียว จังหวัดสุรินทร์
          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่สังคมสีเขียว เมื่อวันที่ ๑๐... อ่านต่อ >>
     
.................................................
 
รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ PDF Print E-mail
There are no translations available.

ผลการดำเนินงาน

  สื่อมวลชนสัมพันธ์

 • จัดสัมมนานักข่าวเรื่อง "นโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน : กรณีแปลงอุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยว" เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2546
 • รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานอื่น

 • จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดร่วมกับ สโมสรไลออนส์ ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค และ ศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดในการผลิตสินค้า ณ บริษัท บุญรอดบริวเบอรี่ จำกัด ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546
 • จัดกิจกรรมรณรงค์ผ้าป่าขยะมีค่า ตามโครงการชาวอุดรร่วมใจทอดผ้าป่าขยะสามัคคีถวายพระพยอม ณ วิทยาลัยสันตพล จ.อุดรธานี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546
 • จัดกิจกรรมโครงการ "ใบขับขี่ (จักรยาน) มีไว้ไม่เสียหลาย" เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2546 ณ กรมการขนส่ง - ทางบก
 • จัดอบรมสัมมนาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในเขตควบคุมมลพิษดังนี้
  - วันที่ 18 มิถุนายน 2546 ณ เกาะลันตา จ.กระบี่
  - วันที่ 20 มิถุนายน 2546 ณ พื้นที่เขาหลัก- ลำรู่ จ.พังงา
  - วันที่ 23 มิถุนายน 2546 ณ จ.ภูเก็ต
  - วันที่ 25 มิถุนายน 2546 ณ เกาะพีพี จ.กระบี่
   
 • งาน show case ระหว่างวันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2546 ณ สำนักงาน ก.พ.
 • งานแถลงข่าวโครงการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2546
 • งานแถลงข่าวการสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นใน การบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546
 • จัดกิจกรรมนำร่องโครงการพัฒนาสื่อเพื่อรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันตก ณ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2546
 • จัดนิทรรศการเรื่อง "กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
 • ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานเส้นทางอนุรักษ์บนร่างสืบ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2546
 • ร่วมประชาสัมพันธ์พิธีปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา ณ บริเวณสนามกอล์ฟสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) วันที่ 7 สิงหาคม 2546
 • จัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 โครงการพัฒนาสื่อเพื่อรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง วันที่ 2 กันยายน 2546
 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2546 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
 • ร่วมจัดสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ครั้งที่ 5 ในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จ.ภูเก็ต วันที่ 23-24 กันยายน 2546
 • ร่วมประชาสัมพันธ์การประชุมร่วมกับองค์การพัฒนาเอกชนภาคเหนือเครือข่ายองค์กรเอกชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ วันที่ 21-22 กันยายน 2546
 • จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่โครงการหลวงอ่างขาง จัดอบรมปฏิบัติการเชิงลึก กิจกรรมลดและคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ทอดผ้าป่ารีไซเคิล และประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ โครงการหลวงอินทนนท์ วันที่ 10, 11-18, 20, 21 กุมภาพันธ์ 2546 ตามลำดับ
 • รณรงค์การคัดแยกขยะร่วมกับโครงการหลวงอินทนนท์ เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2546
 • จัดประชุมร่วมกับโครงการหลวงอ่างขาง ณ สถานีวิจัยโครงการอ่างขาง วันที่ 30 กันยายน 2546
 • ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลลากรร่วมกับองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา เรื่อง ตลาดเชิงสังคม (Social Marketing)

  ปี พ.ศ. 2544 - 2546 ครม. ได้มีมติกำหนดให้เป็นปีแห่งการอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงมีแผนงานในการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่แม่น้ำท่าจีน เพชรบุรี และบางปะกง มีจิตสำนึก ตระหนักในคุณประโยชน์และความสำคัญของแม่น้ำ และร่วมมือรับผิดชอบพัฒนาและอนุรักษ์แม่น้ำเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การร่วมลงมือฟื้นฟูและรักษาแม่น้ำดังกล่าวนี้ควรเกิดขึ้นจากพันธะสัญญาของประชาชนในพื้นที่ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรมีบทบาทเป็นเพียง "ผู้อำนวยการ (Facilitator)" ที่จัดกระบวนการให้เกิดพันธะสัญญาดังกล่าว ดังนั้นในปี พ.ศ. 2546 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงร่วมมือกับองค์กรการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการมควบคุมมลพิษที่รับผิดชอบดำเนินโครงการแม่น้ำเพชรบุรี ท่าจีน และโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้มีทักษะในการสื่อสารและประสานความเข้าใจของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยการใช้แนวคิดเรื่องการตลาดทางสังคมมาช่วย

  ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาจัดส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมเป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ Train-the-trainer Workshop ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน ที่กรุงเทพ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่แม่น้ำท่าจีน เพชรบุรีระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน และแม่เมาะระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน ซึ่งเจ้าหน้าที่จาก US-EPA จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษในการจัดกระบวนการและทำหน้าที่ "อำนวยการ" การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 • Train-the-trainer Workshop จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2546 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพ โดยมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และผู้แทนจากพื้นที่แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำเพชรบุรี จำนวน 30 คน เรียนรู้หลักการสื่อสาร เครื่องมือและเทคนิคในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ฝึกฝนทักษะในการเป็นผู้ประสานความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการวางแผนปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน เพชรบุรี และบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ท่าจีน และบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
 • จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน และแม่น้ำเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2546 ณ โรงแรมโรสการ์เด้น จ.นครปฐม และโรงแรมชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี ผลจากการจัดกระบวนการดังกล่าว ทำให้เกิดแผนการพัฒนาคุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี และท่าจีน ที่เป็นพันธะสัญญาของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้จริง ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรมีบทบาทต่อไปในการกระตุ้นให้แผนดังกล่าว ได้รับการปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสนับสนุนความช่วยเหลือบางประการที่ได้รับการร้องขอจากพื้นที่
 • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม

 • ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวัน Car-Free Day ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น เอ็ม บี เค อเวนิว เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ วันที่ 20-21 กันยายน 2546
 • สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ Clean Up the World วันที่ 19-21 กันยายน 2546
 • จัดกิจกรรมร้อยใจรัก สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2545
 

       
 
 
                   
   
 

ดินและการใช้ที่ดิน สิ่งแวดล้อมทั่วไป อากาศ เสียง น้ำ พลังงาน แร่ธาตุ สารพิษและขยะมูลฝอย
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
webmaster : 0-2298-5637 หรือ E-mail : info@deqp.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by TRECONWEBSITE

guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle