สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์สิรินธร

พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเชิงอนุรักษาที่สําคัญ โดยเป็นแหล่งที่ค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพ์ และบรรพชีวินวิทยา ตั้งแต่ยุคเริ่มแรก การกําเนิดโลก จนเกิดวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตต่างๆ ขึ้นมาจนถึงยุคปัจจุบันที่มนุษย์อย่างพวกเราครอบครองโลก โดยได้จัดแสดงไว้ทั้งหมด 8 โซน มาร่วมกันค้นหาคําตอบที่คุณอยากรู้ได้ที่นี่

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   โทรศัพท์ 0-4387-1613, 0-4387-1615
   โทรสาร 0-4387-1614
   เว็บไซต์ www.sdm.dmr.go.th
   อีเมล SDMK@DMR.Mail.GO.TH