สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้รับการจัดตั้งจาก
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์การศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมูลนิธิพระราช
นิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อน้อมเกล้าฯ
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 4 รอบ
ในปีพุทธศักราช 2546

หนังสั้นแนวรัก-ตลก เจาะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น นำเสนอข้อมูล
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในรูปแบบเข้าใจง่าย
ผ่านตัวละครวัยรุ่นคือพระเอกชื่อต้น และนางเอกชื่อ น้ำ ข้อมูล
ด้านวิชาการอ้างอิงจากคู่มือนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร