สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย มีภารกิจในการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาราศาสตร์ และ อวกาศ ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชน ทุกวัย ทุกกลุ่ม ตั้งแต่เด็กปฐมวัย นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป โดยให้บริการนิทรรศการตามมาตรฐานสากล และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ

   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง
   โทรศัพท์ : 0-2392 -1773
   โทรสาร : 0-2391-0544
   เว็บไซต์ : www.sciplanet.org
   อีเมล : NSCE@sci-educ.nfe.go.th