สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่ อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดฯ

อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สร้างเป็นอาคารรูปเรือกระแชง ขนาดกว้าง 35.5 เมตร ยาว 105 เมตร ภายในอาคารประกอบด้วย อุโมงค์ปลาน้ำจืดยาว 24 เมตร ตู้พันธุ์ปลาน้ำจืดที่หายากและสวยงามกว่า100 ชนิด ตู้พันธุ์ปลาน้ำเค็ม และบ่อปลา Touch Pool ให้สัมผัสใกล้ๆ กับปลาฉลามกบ และเม่นทะเล

   ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด
   โทรศัพท์ : 0-5627-4521
   โทรสาร : 0-5627-4522
   เว็บไซต์ : www.buengboraphet.com