หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,394 จำนวน ทสม. ราย สสภ.

ข้อมูลจำนวน ทสม. - จำนวน ทสม. ราย สสภ.

สสภ. เขต จังหวัด จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค จำนวนรวม
สสภ. เขต 0 กรุงเทพมหานคร 1,335 56 1,391
รวม 1,335 56 1,391
สสภ. เขต 1 เชียงราย 269 3,168 3,437
เชียงใหม่ 3,027 3,375 6,402
แม่ฮ่องสอน 200 1,813 2,013
ลำพูน 646 2,140 2,786
รวม 4,142 10,496 14,638
สสภ. เขต 2 น่าน 166 3,016 3,182
พะเยา 43 1,077 1,120
แพร่ 379 2,130 2,509
ลำปาง 229 5,717 5,946
รวม 817 11,940 12,757
สสภ. เขต 3 ตาก 69 3,835 3,904
พิษณุโลก 94 5,374 5,468
เพชรบูรณ์ 150 9,870 10,020
สุโขทัย 30 5,630 5,660
อุตรดิตถ์ 49 2,146 2,195
รวม 392 26,855 27,247
สสภ. เขต 4 กำแพงเพชร 159 2,872 3,031
นครสวรรค์ 202 1,527 1,729
พิจิตร 412 1,557 1,969
อุทัยธานี 149 1,724 1,873
รวม 922 7,680 8,602
สสภ. เขต 5 ชัยนาท 105 2,913 3,018
นครปฐม 141 1,568 1,709
สมุทรสาคร 304 419 723
สุพรรณบุรี 184 1,265 1,449
รวม 734 6,165 6,899
สสภ. เขต 6 นนทบุรี 159 1,978 2,137
ปทุมธานี 81 1,826 1,907
พระนครศรีอยุธยา 289 7,394 7,683
สิงห์บุรี 40 826 866
อ่างทอง 42 702 744
รวม 611 12,726 13,337
สสภ. เขต 7 นครนายก 74 740 814
ปราจีนบุรี 236 1,051 1,287
ลพบุรี 52 1,725 1,777
สระแก้ว 122 3,533 3,655
สระบุรี 79 1,034 1,113
รวม 563 8,083 8,646
สสภ. เขต 8 กาญจนบุรี 100 3,733 3,833
ประจวบคีรีขันธ์ 123 1,583 1,706
เพชรบุรี 66 1,289 1,355
ราชบุรี 92 975 1,067
สมุทรสงคราม 36 1,880 1,916
รวม 417 9,460 9,877
สสภ. เขต 9 นครพนม 34 1,635 1,669
บึงกาฬ 110 3,290 3,400
เลย 47 2,894 2,941
สกลนคร 339 4,838 5,177
หนองคาย 73 4,355 4,428
อุดรธานี 226 3,522 3,748
รวม 829 20,534 21,363
สสภ. เขต 10 กาฬสินธุ์ 54 5,006 5,060
ขอนแก่น 101 4,708 4,809
มหาสารคาม 36 1,444 1,480
ร้อยเอ็ด 53 5,039 5,092
หนองบัวลำภู 27 1,697 1,724
รวม 271 17,894 18,165
สสภ. เขต 11 ชัยภูมิ 91 3,083 3,174
นครราชสีมา 300 2,875 3,175
บุรีรัมย์ 478 5,418 5,896
สุรินทร์ 55 5,014 5,069
รวม 924 16,390 17,314
สสภ. เขต 12 มุกดาหาร 34 1,619 1,653
ยโสธร 35 2,597 2,632
ศรีสะเกษ 54 5,776 5,830
อำนาจเจริญ 20 3,459 3,479
อุบลราชธานี 60 10,003 10,063
รวม 203 23,454 23,657
สสภ. เขต 13 จันทบุรี 90 1,599 1,689
ฉะเชิงเทรา 188 1,311 1,499
ชลบุรี 139 1,568 1,707
ตราด 53 1,464 1,517
ระยอง 74 3,762 3,836
สมุทรปราการ 136 9,006 9,142
รวม 680 18,710 19,390
สสภ. เขต 14 ชุมพร 72 1,068 1,140
นครศรีธรรมราช 120 3,297 3,417
พัทลุง 75 1,234 1,309
สุราษฎร์ธานี 185 680 865
รวม 452 6,279 6,731
สสภ. เขต 15 กระบี่ 60 908 968
ตรัง 293 1,467 1,760
พังงา 43 1,219 1,262
ภูเก็ต 135 603 738
ระนอง 48 1,651 1,699
รวม 579 5,848 6,427
สสภ. เขต 16 นราธิวาส 46 1,432 1,478
ปัตตานี 72 1,104 1,176
ยะลา 48 1,330 1,378
สงขลา 119 2,111 2,230
สตูล 165 2,778 2,943
รวม 450 8,755 9,205