หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,692 จำนวน ทสม. ราย สสภ.

ข้อมูลจำนวน ทสม. - จำนวน ทสม. ราย สสภ.

สสภ. เขต จังหวัด จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค จำนวนรวม
สสภ. เขต 0 กรุงเทพมหานคร 1,420 56 1,476
รวม 1,420 56 1,476
สสภ. เขต 1 เชียงราย 269 3,185 3,454
เชียงใหม่ 3,089 3,367 6,456
แม่ฮ่องสอน 205 1,815 2,020
ลำพูน 688 2,210 2,898
รวม 4,251 10,577 14,828
สสภ. เขต 2 น่าน 166 3,185 3,351
พะเยา 137 983 1,120
แพร่ 379 2,414 2,793
ลำปาง 229 5,721 5,950
รวม 911 12,303 13,214
สสภ. เขต 3 ตาก 70 3,835 3,905
พิษณุโลก 94 5,374 5,468
เพชรบูรณ์ 150 9,998 10,148
สุโขทัย 30 5,651 5,681
อุตรดิตถ์ 49 2,146 2,195
รวม 393 27,004 27,397
สสภ. เขต 4 กำแพงเพชร 159 2,936 3,095
นครสวรรค์ 203 1,527 1,730
พิจิตร 413 1,557 1,970
อุทัยธานี 148 1,727 1,875
รวม 923 7,747 8,670
สสภ. เขต 5 ชัยนาท 105 2,913 3,018
นครปฐม 135 1,655 1,790
สมุทรสาคร 305 419 724
สุพรรณบุรี 183 1,334 1,517
รวม 728 6,321 7,049
สสภ. เขต 6 นนทบุรี 159 1,984 2,143
ปทุมธานี 84 1,953 2,037
พระนครศรีอยุธยา 289 7,395 7,684
สิงห์บุรี 39 886 925
อ่างทอง 41 725 766
รวม 612 12,943 13,555
สสภ. เขต 7 นครนายก 74 740 814
ปราจีนบุรี 236 1,051 1,287
ลพบุรี 52 1,725 1,777
สระแก้ว 122 3,534 3,656
สระบุรี 79 1,035 1,114
รวม 563 8,085 8,648
สสภ. เขต 8 กาญจนบุรี 100 3,871 3,971
ประจวบคีรีขันธ์ 123 1,699 1,822
เพชรบุรี 66 1,290 1,356
ราชบุรี 92 975 1,067
สมุทรสงคราม 36 1,880 1,916
รวม 417 9,715 10,132
สสภ. เขต 9 นครพนม 34 1,725 1,759
บึงกาฬ 109 3,341 3,450
เลย 49 2,891 2,940
สกลนคร 337 4,992 5,329
หนองคาย 73 4,359 4,432
อุดรธานี 225 3,523 3,748
รวม 827 20,831 21,658
สสภ. เขต 10 กาฬสินธุ์ 52 5,103 5,155
ขอนแก่น 97 4,786 4,883
มหาสารคาม 34 1,579 1,613
ร้อยเอ็ด 49 5,093 5,142
หนองบัวลำภู 27 1,697 1,724
รวม 259 18,258 18,517
สสภ. เขต 11 ชัยภูมิ 81 3,220 3,301
นครราชสีมา 296 2,904 3,200
บุรีรัมย์ 478 5,418 5,896
สุรินทร์ 55 5,028 5,083
รวม 910 16,570 17,480
สสภ. เขต 12 มุกดาหาร 34 1,619 1,653
ยโสธร 35 2,599 2,634
ศรีสะเกษ 54 5,810 5,864
อำนาจเจริญ 19 3,459 3,478
อุบลราชธานี 61 10,008 10,069
รวม 203 23,495 23,698
สสภ. เขต 13 จันทบุรี 90 1,634 1,724
ฉะเชิงเทรา 189 1,761 1,950
ชลบุรี 139 1,661 1,800
ตราด 53 1,464 1,517
ระยอง 74 3,788 3,862
สมุทรปราการ 137 9,043 9,180
รวม 682 19,351 20,033
สสภ. เขต 14 ชุมพร 72 1,077 1,149
นครศรีธรรมราช 120 3,303 3,423
พัทลุง 76 1,262 1,338
สุราษฎร์ธานี 185 680 865
รวม 453 6,322 6,775
สสภ. เขต 15 กระบี่ 61 908 969
ตรัง 293 1,467 1,760
พังงา 43 1,219 1,262
ภูเก็ต 135 624 759
ระนอง 48 1,682 1,730
รวม 580 5,900 6,480
สสภ. เขต 16 นราธิวาส 46 1,624 1,670
ปัตตานี 72 1,151 1,223
ยะลา 48 1,360 1,408
สงขลา 120 2,111 2,231
สตูล 164 2,926 3,090
รวม 450 9,172 9,622