หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,070 จำนวน ทสม. รายภูมิภาค

ข้อมูลจำนวน ทสม. - จำนวน ทสม. รายภูมิภาค

ภาค จังหวัด จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค จำนวนรวม
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 1,420 56 1,476
กำแพงเพชร 159 2,936 3,095
ชัยนาท 105 2,913 3,018
นครนายก 74 740 814
นครปฐม 135 1,655 1,790
นครสวรรค์ 203 1,527 1,730
นนทบุรี 159 1,984 2,143
ปทุมธานี 84 1,953 2,037
พระนครศรีอยุธยา 289 7,395 7,684
พิจิตร 413 1,557 1,970
พิษณุโลก 94 5,374 5,468
เพชรบูรณ์ 150 9,998 10,148
ลพบุรี 52 1,725 1,777
สมุทรปราการ 137 9,043 9,180
สมุทรสงคราม 36 1,880 1,916
สมุทรสาคร 305 419 724
สระบุรี 79 1,035 1,114
สิงห์บุรี 39 886 925
สุโขทัย 30 5,651 5,681
สุพรรณบุรี 183 1,334 1,517
อ่างทอง 41 725 766
อุทัยธานี 148 1,727 1,875
รวม 4,335 62,513 66,848
ภาคตะวันตก กาญจนบุรี 100 3,871 3,971
ตาก 70 3,835 3,905
ประจวบคีรีขันธ์ 123 1,699 1,822
เพชรบุรี 66 1,290 1,356
ราชบุรี 92 975 1,067
รวม 451 11,670 12,121
ภาคตะวันออก จันทบุรี 90 1,634 1,724
ฉะเชิงเทรา 189 1,761 1,950
ชลบุรี 139 1,661 1,800
ตราด 53 1,464 1,517
ปราจีนบุรี 236 1,051 1,287
ระยอง 74 3,788 3,862
สระแก้ว 122 3,534 3,656
รวม 903 14,893 15,796
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ 52 5,103 5,155
ขอนแก่น 97 4,786 4,883
ชัยภูมิ 81 3,220 3,301
นครพนม 34 1,725 1,759
นครราชสีมา 296 2,904 3,200
บึงกาฬ 109 3,341 3,450
บุรีรัมย์ 478 5,418 5,896
มหาสารคาม 34 1,579 1,613
มุกดาหาร 34 1,619 1,653
ยโสธร 35 2,599 2,634
ร้อยเอ็ด 49 5,093 5,142
เลย 49 2,891 2,940
ศรีสะเกษ 54 5,810 5,864
สกลนคร 337 4,992 5,329
สุรินทร์ 55 5,028 5,083
หนองคาย 73 4,359 4,432
หนองบัวลำภู 27 1,697 1,724
อำนาจเจริญ 19 3,459 3,478
อุดรธานี 225 3,523 3,748
อุบลราชธานี 61 10,008 10,069
รวม 2,199 79,154 81,353
ภาคใต้ กระบี่ 61 908 969
ชุมพร 72 1,077 1,149
ตรัง 293 1,467 1,760
นครศรีธรรมราช 120 3,303 3,423
นราธิวาส 46 1,624 1,670
ปัตตานี 72 1,151 1,223
พังงา 43 1,219 1,262
พัทลุง 76 1,262 1,338
ภูเก็ต 135 624 759
ยะลา 48 1,360 1,408
ระนอง 48 1,682 1,730
สงขลา 120 2,111 2,231
สตูล 164 2,926 3,090
สุราษฎร์ธานี 185 680 865
รวม 1,483 21,394 22,877
ภาคเหนือ เชียงราย 269 3,185 3,454
เชียงใหม่ 3,089 3,367 6,456
น่าน 166 3,185 3,351
พะเยา 137 983 1,120
แพร่ 379 2,414 2,793
แม่ฮ่องสอน 205 1,815 2,020
ลำปาง 229 5,721 5,950
ลำพูน 688 2,210 2,898
อุตรดิตถ์ 49 2,146 2,195
รวม 5,211 25,026 30,237
รวมทั้งหมด 14,582 214,650 229,232