หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,854 จำนวน ทสม. รายภูมิภาค

ข้อมูลจำนวน ทสม. - จำนวน ทสม. รายภูมิภาค

ภาค จังหวัด จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค จำนวนรวม
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 1,331 56 1,387
กำแพงเพชร 159 2,872 3,031
ชัยนาท 105 2,913 3,018
นครนายก 74 740 814
นครปฐม 141 1,568 1,709
นครสวรรค์ 202 1,527 1,729
นนทบุรี 159 1,978 2,137
ปทุมธานี 81 1,826 1,907
พระนครศรีอยุธยา 290 7,385 7,675
พิจิตร 412 1,557 1,969
พิษณุโลก 94 5,374 5,468
เพชรบูรณ์ 150 9,870 10,020
ลพบุรี 52 1,725 1,777
สมุทรปราการ 136 9,004 9,140
สมุทรสงคราม 36 1,880 1,916
สมุทรสาคร 304 419 723
สระบุรี 79 1,034 1,113
สิงห์บุรี 40 824 864
สุโขทัย 30 5,630 5,660
สุพรรณบุรี 184 1,265 1,449
อ่างทอง 42 702 744
อุทัยธานี 149 1,724 1,873
รวม 4,250 61,873 66,123
ภาคตะวันตก กาญจนบุรี 100 3,733 3,833
ตาก 69 3,835 3,904
ประจวบคีรีขันธ์ 123 1,583 1,706
เพชรบุรี 66 1,289 1,355
ราชบุรี 92 975 1,067
รวม 450 11,415 11,865
ภาคตะวันออก จันทบุรี 90 1,599 1,689
ฉะเชิงเทรา 188 1,311 1,499
ชลบุรี 139 1,568 1,707
ตราด 53 1,464 1,517
ปราจีนบุรี 236 1,051 1,287
ระยอง 74 3,762 3,836
สระแก้ว 122 3,533 3,655
รวม 902 14,288 15,190
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ 54 5,006 5,060
ขอนแก่น 101 4,708 4,809
ชัยภูมิ 91 3,083 3,174
นครพนม 34 1,635 1,669
นครราชสีมา 300 2,872 3,172
บึงกาฬ 110 3,290 3,400
บุรีรัมย์ 478 5,418 5,896
มหาสารคาม 36 1,444 1,480
มุกดาหาร 34 1,619 1,653
ยโสธร 35 2,597 2,632
ร้อยเอ็ด 53 5,039 5,092
เลย 47 2,894 2,941
ศรีสะเกษ 54 5,776 5,830
สกลนคร 339 4,838 5,177
สุรินทร์ 55 5,014 5,069
หนองคาย 73 4,355 4,428
หนองบัวลำภู 27 1,697 1,724
อำนาจเจริญ 20 3,459 3,479
อุดรธานี 226 3,506 3,732
อุบลราชธานี 60 10,003 10,063
รวม 2,227 78,253 80,480
ภาคใต้ กระบี่ 60 908 968
ชุมพร 72 1,068 1,140
ตรัง 293 1,467 1,760
นครศรีธรรมราช 120 3,297 3,417
นราธิวาส 46 1,432 1,478
ปัตตานี 72 1,104 1,176
พังงา 43 1,219 1,262
พัทลุง 75 1,116 1,191
ภูเก็ต 135 603 738
ยะลา 48 1,330 1,378
ระนอง 48 1,651 1,699
สงขลา 119 2,111 2,230
สตูล 165 2,759 2,924
สุราษฎร์ธานี 185 680 865
รวม 1,481 20,745 22,226
ภาคเหนือ เชียงราย 269 3,168 3,437
เชียงใหม่ 3,026 3,376 6,402
น่าน 166 3,016 3,182
พะเยา 43 1,077 1,120
แพร่ 379 2,130 2,509
แม่ฮ่องสอน 200 1,813 2,013
ลำปาง 229 5,717 5,946
ลำพูน 646 2,140 2,786
อุตรดิตถ์ 49 2,146 2,195
รวม 5,007 24,583 29,590