หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 9,544 จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)

ข้อมูลจำนวน ทสม. - จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)

ลำดับ จังหวัด จำนวนที่สมัครจากส่วนกลาง จำนวนที่สมัครจากภูมิภาค รวมทั้งหมด
1 กรุงเทพมหานคร 1,335 56 1,391
2 กระบี่ 60 908 968
3 กาญจนบุรี 100 3,733 3,833
4 กาฬสินธุ์ 54 5,006 5,060
5 กำแพงเพชร 159 2,872 3,031
6 ขอนแก่น 101 4,708 4,809
7 จันทบุรี 90 1,599 1,689
8 ฉะเชิงเทรา 188 1,311 1,499
9 ชลบุรี 139 1,568 1,707
10 ชัยนาท 105 2,913 3,018
11 ชัยภูมิ 91 3,083 3,174
12 ชุมพร 72 1,068 1,140
13 เชียงราย 269 3,168 3,437
14 เชียงใหม่ 3,027 3,375 6,402
15 ตรัง 293 1,467 1,760
16 ตราด 53 1,464 1,517
17 ตาก 69 3,835 3,904
18 นครนายก 74 740 814
19 นครปฐม 141 1,568 1,709
20 นครพนม 34 1,635 1,669
21 นครราชสีมา 300 2,875 3,175
22 นครศรีธรรมราช 120 3,297 3,417
23 นครสวรรค์ 202 1,527 1,729
24 นนทบุรี 159 1,978 2,137
25 นราธิวาส 46 1,501 1,547
26 น่าน 166 3,016 3,182
27 บึงกาฬ 110 3,290 3,400
28 บุรีรัมย์ 478 5,418 5,896
29 ปทุมธานี 81 1,826 1,907
30 ประจวบคีรีขันธ์ 123 1,583 1,706
31 ปราจีนบุรี 236 1,051 1,287
32 ปัตตานี 72 1,104 1,176
33 พระนครศรีอยุธยา 289 7,394 7,683
34 พะเยา 43 1,077 1,120
35 พังงา 43 1,219 1,262
36 พัทลุง 75 1,234 1,309
37 พิจิตร 412 1,557 1,969
38 พิษณุโลก 94 5,374 5,468
39 เพชรบุรี 66 1,289 1,355
40 เพชรบูรณ์ 150 9,977 10,127
41 แพร่ 379 2,130 2,509
42 ภูเก็ต 135 603 738
43 มหาสารคาม 36 1,444 1,480
44 มุกดาหาร 34 1,619 1,653
45 แม่ฮ่องสอน 200 1,813 2,013
46 ยโสธร 35 2,597 2,632
47 ยะลา 48 1,330 1,378
48 ร้อยเอ็ด 53 5,039 5,092
49 ระนอง 48 1,651 1,699
50 ระยอง 74 3,762 3,836
51 ราชบุรี 92 975 1,067
52 ลพบุรี 52 1,725 1,777
53 ลำปาง 229 5,717 5,946
54 ลำพูน 646 2,140 2,786
55 เลย 47 2,894 2,941
56 ศรีสะเกษ 54 5,776 5,830
57 สกลนคร 339 4,838 5,177
58 สงขลา 119 2,111 2,230
59 สตูล 165 2,778 2,943
60 สมุทรปราการ 136 9,006 9,142
61 สมุทรสงคราม 36 1,880 1,916
62 สมุทรสาคร 304 419 723
63 สระแก้ว 122 3,533 3,655
64 สระบุรี 79 1,034 1,113
65 สิงห์บุรี 40 826 866
66 สุโขทัย 30 5,630 5,660
67 สุพรรณบุรี 184 1,265 1,449
68 สุราษฎร์ธานี 185 680 865
69 สุรินทร์ 55 5,014 5,069
70 หนองคาย 73 4,355 4,428
71 หนองบัวลำภู 27 1,697 1,724
72 อ่างทอง 42 702 744
73 อำนาจเจริญ 20 3,459 3,479
74 อุดรธานี 226 3,522 3,748
75 อุตรดิตถ์ 49 2,146 2,195
76 อุทัยธานี 149 1,724 1,873
77 อุบลราชธานี 60 10,003 10,063
รวมทั้งสิ้น 14,321 211,501 225,822