หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 10,116 จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)

ข้อมูลจำนวน ทสม. - จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)

ลำดับ จังหวัด จำนวนที่สมัครจากส่วนกลาง จำนวนที่สมัครจากภูมิภาค รวมทั้งหมด
1 กรุงเทพมหานคร 1,420 56 1,476
2 กระบี่ 61 908 969
3 กาญจนบุรี 100 3,871 3,971
4 กาฬสินธุ์ 52 5,103 5,155
5 กำแพงเพชร 159 2,936 3,095
6 ขอนแก่น 97 4,786 4,883
7 จันทบุรี 90 1,634 1,724
8 ฉะเชิงเทรา 189 1,761 1,950
9 ชลบุรี 139 1,661 1,800
10 ชัยนาท 105 2,913 3,018
11 ชัยภูมิ 81 3,220 3,301
12 ชุมพร 72 1,077 1,149
13 เชียงราย 269 3,185 3,454
14 เชียงใหม่ 3,089 3,367 6,456
15 ตรัง 293 1,467 1,760
16 ตราด 53 1,464 1,517
17 ตาก 70 3,835 3,905
18 นครนายก 74 740 814
19 นครปฐม 135 1,655 1,790
20 นครพนม 34 1,725 1,759
21 นครราชสีมา 296 2,904 3,200
22 นครศรีธรรมราช 120 3,303 3,423
23 นครสวรรค์ 203 1,527 1,730
24 นนทบุรี 159 1,984 2,143
25 นราธิวาส 46 1,624 1,670
26 น่าน 166 3,185 3,351
27 บึงกาฬ 109 3,341 3,450
28 บุรีรัมย์ 478 5,418 5,896
29 ปทุมธานี 84 1,953 2,037
30 ประจวบคีรีขันธ์ 123 1,699 1,822
31 ปราจีนบุรี 236 1,051 1,287
32 ปัตตานี 72 1,151 1,223
33 พระนครศรีอยุธยา 289 7,395 7,684
34 พะเยา 137 983 1,120
35 พังงา 43 1,219 1,262
36 พัทลุง 76 1,262 1,338
37 พิจิตร 413 1,557 1,970
38 พิษณุโลก 94 5,374 5,468
39 เพชรบุรี 66 1,290 1,356
40 เพชรบูรณ์ 150 9,998 10,148
41 แพร่ 379 2,414 2,793
42 ภูเก็ต 135 624 759
43 มหาสารคาม 34 1,579 1,613
44 มุกดาหาร 34 1,619 1,653
45 แม่ฮ่องสอน 205 1,815 2,020
46 ยโสธร 35 2,599 2,634
47 ยะลา 48 1,360 1,408
48 ร้อยเอ็ด 49 5,093 5,142
49 ระนอง 48 1,682 1,730
50 ระยอง 74 3,788 3,862
51 ราชบุรี 92 975 1,067
52 ลพบุรี 52 1,725 1,777
53 ลำปาง 229 5,721 5,950
54 ลำพูน 688 2,210 2,898
55 เลย 49 2,891 2,940
56 ศรีสะเกษ 54 5,810 5,864
57 สกลนคร 337 4,992 5,329
58 สงขลา 120 2,111 2,231
59 สตูล 164 2,926 3,090
60 สมุทรปราการ 137 9,043 9,180
61 สมุทรสงคราม 36 1,880 1,916
62 สมุทรสาคร 305 419 724
63 สระแก้ว 122 3,534 3,656
64 สระบุรี 79 1,035 1,114
65 สิงห์บุรี 39 886 925
66 สุโขทัย 30 5,651 5,681
67 สุพรรณบุรี 183 1,334 1,517
68 สุราษฎร์ธานี 185 680 865
69 สุรินทร์ 55 5,028 5,083
70 หนองคาย 73 4,359 4,432
71 หนองบัวลำภู 27 1,697 1,724
72 อ่างทอง 41 725 766
73 อำนาจเจริญ 19 3,459 3,478
74 อุดรธานี 225 3,523 3,748
75 อุตรดิตถ์ 49 2,146 2,195
76 อุทัยธานี 148 1,727 1,875
77 อุบลราชธานี 61 10,008 10,069
รวมทั้งสิ้น 14,582 214,650 229,232