หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 16,304 สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด

ข้อมูลจำนวน ทสม. - สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด

รายงานสรุปจำนวนสมาชิกเครือข่าย ทสม. เปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
และจำนวนรวมของประเทศ

ลำดับ จังหวัด สสภ. จำนวนรวมของประเทศ จำนวนที่มีสมาชิก ทสม. รวม ทสม. ทั้งหมด
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 กรุงเทพมหานคร 0 50 180 - 50 148 233 1,391
2 เชียงราย 1 18 124 1,755 18 117 808 3,437
3 เชียงใหม่ 1 25 204 2,066 25 181 931 6,402
4 แม่ฮ่องสอน 1 7 45 415 7 45 278 2,013
5 ลำพูน 1 8 51 578 8 46 323 2,786
6 น่าน 2 15 99 893 15 96 580 3,182
7 พะเยา 2 9 68 806 9 40 181 1,120
8 แพร่ 2 8 78 708 8 75 439 2,509
9 ลำปาง 2 13 100 970 13 94 689 5,946
10 ตาก 3 9 63 562 9 60 325 3,904
11 พิษณุโลก 3 9 93 1,048 10 97 837 5,468
12 เพชรบูรณ์ 3 11 117 1,439 11 116 1,029 10,127
13 สุโขทัย 3 9 86 843 9 80 588 5,660
14 อุตรดิตถ์ 3 9 67 613 9 51 313 2,195
15 กำแพงเพชร 4 11 78 957 11 77 783 3,031
16 นครสวรรค์ 4 15 130 1,434 15 69 261 1,729
17 พิจิตร 4 12 89 889 12 77 274 1,969
18 อุทัยธานี 4 8 70 642 9 69 456 1,873
19 ชัยนาท 5 8 53 505 8 53 392 3,018
20 นครปฐม 5 7 106 930 7 92 391 1,709
21 สมุทรสาคร 5 3 40 290 3 38 167 723
22 สุพรรณบุรี 5 10 110 1,008 10 75 296 1,449
23 นนทบุรี 6 6 52 329 6 47 256 2,137
24 ปทุมธานี 6 7 60 494 7 60 334 1,907
25 พระนครศรีอยุธยา 6 16 209 1,452 16 209 1,434 7,683
26 สิงห์บุรี 6 6 43 364 6 38 134 865
27 อ่างทอง 6 7 73 513 7 62 218 743
28 นครนายก 7 4 41 408 5 37 156 814
29 ปราจีนบุรี 7 7 65 708 7 62 302 1,287
30 ลพบุรี 7 11 124 1,129 11 58 255 1,777
31 สระแก้ว 7 9 59 731 9 58 520 3,655
32 สระบุรี 7 13 111 973 13 92 347 1,113
33 กาญจนบุรี 8 13 98 959 13 91 500 3,833
34 ประจวบคีรีขันธ์ 8 8 48 435 8 48 245 1,706
35 เพชรบุรี 8 8 93 698 8 81 308 1,355
36 ราชบุรี 8 10 104 977 10 65 177 1,067
37 สมุทรสงคราม 8 3 36 284 3 36 257 1,916
38 นครพนม 9 12 99 1,128 12 87 412 1,669
39 บึงกาฬ 9 8 53 617 8 50 407 3,399
40 เลย 9 14 90 918 14 76 397 2,940
41 สกลนคร 9 18 125 1,520 18 112 735 5,220
42 หนองคาย 9 9 62 687 9 62 465 4,428
43 อุดรธานี 9 20 156 1,886 20 122 528 3,746
44 กาฬสินธุ์ 10 18 135 1,585 18 130 1,013 5,058
45 ขอนแก่น 10 26 199 2,331 26 164 939 4,807
46 มหาสารคาม 10 13 133 1,944 12 69 297 1,477
47 ร้อยเอ็ด 10 20 193 2,446 20 188 1,053 5,088
48 หนองบัวลำภู 10 6 59 687 6 47 258 1,724
49 ชัยภูมิ 11 16 124 1,617 16 99 518 3,164
50 นครราชสีมา 11 32 289 3,753 32 181 834 3,171
51 บุรีรัมย์ 11 23 189 2,546 23 158 953 5,896
52 สุรินทร์ 11 17 159 2,122 17 136 1,079 5,069
53 มุกดาหาร 12 7 53 526 7 37 202 1,653
54 ยโสธร 12 9 79 885 9 71 396 2,632
55 ศรีสะเกษ 12 22 206 2,633 22 146 760 5,830
56 อำนาจเจริญ 12 7 56 607 7 55 480 3,478
57 อุบลราชธานี 12 25 219 2,705 25 198 1,106 10,063
58 จันทบุรี 13 10 76 731 10 67 336 1,689
59 ฉะเชิงเทรา 13 11 93 892 11 90 429 1,499
60 ชลบุรี 13 11 92 687 11 75 348 1,707
61 ตราด 13 7 38 261 7 37 184 1,517
62 ระยอง 13 8 58 441 8 58 408 3,836
63 สมุทรปราการ 13 6 50 399 6 50 482 9,143
64 ชุมพร 14 8 70 744 8 68 316 1,140
65 นครศรีธรรมราช 14 23 169 1,553 23 141 489 3,417
66 พัทลุง 14 11 65 670 11 54 225 1,309
67 สุราษฎร์ธานี 14 19 131 1,075 17 76 227 865
68 กระบี่ 15 8 53 389 8 51 185 968
69 ตรัง 15 10 87 723 10 84 390 1,760
70 พังงา 15 8 48 321 8 43 190 1,262
71 ภูเก็ต 15 3 17 103 3 17 89 738
72 ระนอง 15 5 30 178 5 30 162 1,699
73 นราธิวาส 16 13 77 593 13 72 338 1,547
74 ปัตตานี 16 12 115 642 12 82 196 1,176
75 ยะลา 16 8 58 380 8 53 172 1,408
76 สงขลา 16 16 127 1,023 16 81 337 2,230
77 สตูล 16 7 36 279 7 36 230 2,945
รวม 928 7,435 75,032 928 6,293 34,582 225,866