หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 24,547 สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด

ข้อมูลจำนวน ทสม. - สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด

รายงานสรุปจำนวนสมาชิกเครือข่าย ทสม. เปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
และจำนวนรวมของประเทศ

ลำดับ จังหวัด สสภ. จำนวนรวมของประเทศ จำนวนที่มีสมาชิก ทสม. รวม ทสม. ทั้งหมด
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 กรุงเทพมหานคร 0 50 180 - 50 149 236 1,484
2 เชียงราย 1 18 124 1,755 18 117 813 3,454
3 เชียงใหม่ 1 25 204 2,066 25 182 936 6,456
4 แม่ฮ่องสอน 1 7 45 415 7 45 278 2,026
5 ลำพูน 1 8 51 578 8 47 328 2,898
6 น่าน 2 15 99 893 15 97 586 3,354
7 พะเยา 2 9 68 806 9 40 181 1,120
8 แพร่ 2 8 78 708 8 75 462 2,794
9 ลำปาง 2 13 100 970 13 94 689 5,950
10 ตาก 3 9 63 562 9 60 325 3,905
11 พิษณุโลก 3 9 93 1,048 9 96 836 5,468
12 เพชรบูรณ์ 3 11 117 1,439 11 116 1,030 10,148
13 สุโขทัย 3 9 86 843 9 80 590 5,681
14 อุตรดิตถ์ 3 9 67 613 9 51 313 2,195
15 กำแพงเพชร 4 11 78 957 11 77 790 3,103
16 นครสวรรค์ 4 15 130 1,434 15 69 261 1,730
17 พิจิตร 4 12 89 889 12 77 275 1,970
18 อุทัยธานี 4 8 70 642 8 68 455 1,875
19 ชัยนาท 5 8 53 505 8 53 392 3,018
20 นครปฐม 5 7 106 930 7 94 400 1,790
21 สมุทรสาคร 5 3 40 290 3 38 167 724
22 สุพรรณบุรี 5 10 110 1,008 10 79 318 1,517
23 นนทบุรี 6 6 52 329 6 47 256 2,143
24 ปทุมธานี 6 7 60 494 7 60 340 2,037
25 พระนครศรีอยุธยา 6 16 209 1,452 16 209 1,434 7,684
26 สิงห์บุรี 6 6 43 364 6 38 141 925
27 อ่างทอง 6 7 73 513 7 62 222 769
28 นครนายก 7 4 41 408 5 37 156 814
29 ปราจีนบุรี 7 7 65 708 7 62 302 1,287
30 ลพบุรี 7 11 124 1,129 11 58 255 1,778
31 สระแก้ว 7 9 59 731 9 58 520 3,656
32 สระบุรี 7 13 111 973 13 92 348 1,114
33 กาญจนบุรี 8 13 98 959 13 95 528 3,971
34 ประจวบคีรีขันธ์ 8 8 48 435 8 48 253 1,822
35 เพชรบุรี 8 8 93 698 8 81 309 1,356
36 ราชบุรี 8 10 104 977 10 65 177 1,067
37 สมุทรสงคราม 8 3 36 284 3 36 257 1,916
38 นครพนม 9 12 99 1,128 12 88 422 1,759
39 บึงกาฬ 9 8 53 617 8 50 411 3,450
40 เลย 9 14 90 918 14 76 395 2,941
41 สกลนคร 9 18 125 1,520 18 113 754 5,329
42 หนองคาย 9 9 62 687 9 62 465 4,432
43 อุดรธานี 9 20 156 1,886 20 122 530 3,750
44 กาฬสินธุ์ 10 18 135 1,585 18 131 1,014 5,155
45 ขอนแก่น 10 26 199 2,331 26 164 948 4,883
46 มหาสารคาม 10 13 133 1,944 12 73 324 1,613
47 ร้อยเอ็ด 10 20 193 2,446 20 188 1,059 5,150
48 หนองบัวลำภู 10 6 59 687 6 47 258 1,724
49 ชัยภูมิ 11 16 124 1,617 16 99 536 3,301
50 นครราชสีมา 11 32 289 3,753 32 182 838 3,200
51 บุรีรัมย์ 11 23 189 2,546 23 158 953 5,896
52 สุรินทร์ 11 17 159 2,122 17 136 1,079 5,083
53 มุกดาหาร 12 7 53 526 7 37 202 1,653
54 ยโสธร 12 9 79 885 9 72 397 2,634
55 ศรีสะเกษ 12 22 206 2,633 22 150 777 5,864
56 อำนาจเจริญ 12 7 56 607 7 55 480 3,478
57 อุบลราชธานี 12 25 219 2,705 25 198 1,106 10,069
58 จันทบุรี 13 10 76 731 10 67 340 1,727
59 ฉะเชิงเทรา 13 11 93 892 11 93 503 1,950
60 ชลบุรี 13 11 92 687 11 75 357 1,800
61 ตราด 13 7 38 261 7 37 184 1,517
62 ระยอง 13 8 58 441 8 58 408 3,862
63 สมุทรปราการ 13 6 50 399 6 50 482 9,180
64 ชุมพร 14 8 70 744 8 69 320 1,149
65 นครศรีธรรมราช 14 23 169 1,553 23 141 491 3,427
66 พัทลุง 14 11 65 670 11 54 230 1,338
67 สุราษฎร์ธานี 14 19 131 1,075 17 76 227 865
68 กระบี่ 15 8 53 389 8 51 186 969
69 ตรัง 15 10 87 723 10 84 390 1,760
70 พังงา 15 8 48 321 8 43 190 1,262
71 ภูเก็ต 15 3 17 103 3 17 91 759
72 ระนอง 15 5 30 178 5 30 163 1,732
73 นราธิวาส 16 13 77 593 13 72 349 1,689
74 ปัตตานี 16 12 115 642 12 82 200 1,223
75 ยะลา 16 8 58 380 8 53 172 1,408
76 สงขลา 16 16 127 1,023 16 82 338 2,231
77 สตูล 16 7 36 279 7 36 233 3,090
รวม 928 7,435 75,032 926 6,323 34,961 229,301