หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,561 จำนวนสถิติการจัดพิมพ์บัตร ทสม.

ข้อมูลจำนวน ทสม. - จำนวนสถิติการจัดพิมพ์บัตร ทสม.

รายงานจำนวนที่จัดพิมพ์บัตรประจำตัวของสมาชิกเครือข่าย ทสม. ในแต่ละไตรมาส (ปี ๒๕๖๒)

ลำดับ จังหวัด จำนวนที่จัดพิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก ทสม.
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
1 กระบี่ 17 45 0 0
2 กรุงเทพมหานคร 46 196 12 0
3 กาญจนบุรี 98 85 0 0
4 กาฬสินธุ์ 154 301 0 0
5 กำแพงเพชร 1 0 0 0
6 ขอนแก่น 12 174 0 0
7 จันทบุรี 0 28 0 0
8 ฉะเชิงเทรา 0 101 0 0
9 ชลบุรี 4 7 0 0
10 ชัยนาท 55 16 0 0
11 ชัยภูมิ 31 155 1 0
12 ชุมพร 11 3 66 0
13 เชียงราย 180 40 0 0
14 เชียงใหม่ 1 1 0 0
15 ตรัง 65 171 5 0
16 ตราด 0 15 1 0
17 ตาก 138 3 0 0
18 นครนายก 1 1 0 0
19 นครปฐม 51 54 14 0
20 นครพนม 79 19 0 0
21 นครราชสีมา 33 155 233 0
22 นครศรีธรรมราช 73 32 8 0
23 นครสวรรค์ 0 1 0 0
24 นนทบุรี 50 59 1 0
25 นราธิวาส 70 95 2 0
26 น่าน 1 114 0 0
27 บึงกาฬ 0 97 3 0
28 บุรีรัมย์ 101 1 4 0
29 ปทุมธานี 34 176 12 0
30 ประจวบคีรีขันธ์ 2 5 0 0
31 ปราจีนบุรี 0 21 0 0
32 ปัตตานี 3 47 0 0
33 พระนครศรีอยุธยา 11 44 1 0
34 พะเยา 22 2 0 0
35 พังงา 1 4 0 0
36 พัทลุง 35 126 89 0
37 พิษณุโลก 64 79 0 0
38 เพชรบุรี 27 26 0 0
39 เพชรบูรณ์ 0 19 0 0
40 แพร่ 111 11 43 0
41 ภูเก็ต 6 75 0 0
42 มหาสารคาม 0 3 0 0
43 มุกดาหาร 12 0 0 0
44 แม่ฮ่องสอน 59 0 0 0
45 ยโสธร 0 55 0 0
46 ยะลา 5 16 0 0
47 ร้อยเอ็ด 854 218 141 0
48 ระนอง 76 97 7 0
49 ระยอง 6 26 34 0
50 ราชบุรี 2 19 0 0
51 ลพบุรี 49 5 0 0
52 ลำปาง 151 27 0 0
53 ลำพูน 79 106 0 0
54 เลย 1 24 1 0
55 ศรีสะเกษ 447 55 9 0
56 สกลนคร 1 267 0 0
57 สงขลา 2 131 1 0
58 สตูล 60 24 14 0
59 สมุทรปราการ 77 149 40 0
60 สมุทรสงคราม 0 78 0 0
61 สมุทรสาคร 48 41 0 0
62 สระแก้ว 41 68 0 0
63 สระบุรี 0 1 0 0
64 สิงห์บุรี 9 30 36 0
65 สุโขทัย 79 1 0 0
66 สุพรรณบุรี 22 0 0 0
67 สุราษฎร์ธานี 32 133 0 0
68 สุรินทร์ 167 61 11 0
69 หนองคาย 0 287 0 0
70 หนองบัวลำภู 0 10 0 0
71 อ่างทอง 13 9 2 0
72 อำนาจเจริญ 96 197 0 0
73 อุดรธานี 387 137 3 0
74 อุตรดิตถ์ 39 54 0 0
75 อุทัยธานี 211 5 0 0
76 อุบลราชธานี 107 109 1 0
รวม 4,720 5,047 795 0