หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> กิจกรรม ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 594 กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม ทสม. - กิจกรรมล่าสุด

คัดเลือก ทสม.ดีเด่น และเครือข่าย ทสม.ดีเด่นระดับภาค
วันที่จัด : 9 กรกฎาคม 2562
จังหวัด : สตูล
PRINT คำสำคัญ :
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล โดยส่วนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ได้เข้าร่วมประชุมการคัดเลือก ทสม. ดีเด่น และ เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2562 ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดสตูลมีสมาชิกเครือข่าย ทสม. เข้ารับการคัดเลือก ประเภทบุคคล คือ นายอาแมน สาแล๊ะ ประธานเครือข่าย ทสม. ตำบลควนกาหลง และประเภทเครือข่าย คือ เครือข่าย ทสม. ตำบลเกตรี ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา