หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 241,284 รายการหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายการหลักสูตร
ลำดับ หลักสูตร วันที่ ชม. หน่วยงาน วันปิดรับสมัคร จัดการ
1 การประยุกต์ใช้วิธีประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (LCA) (ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก) 20/8/2562 ถึง 22/8/2562 22 กพส. 19/6/2562 ดูรายละเอียด
2 เสริมศักยภาพสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 7/8/2562 ถึง 9/8/2562 15 กพส. 24/7/2562 ดูรายละเอียด
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมดาวน์โหลดแบบตอบรับหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) รุ่นที่ 3 23/7/2562 ถึง 26/7/2562 30 กพส. 22/4/2562 ดูรายละเอียด
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมดาวน์โหลดแบบตอบรับหลักสูตร สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน 9/7/2562 ถึง 12/7/2562 35 กพส. 5/4/2562 ดูรายละเอียด
5 โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ 8/7/2562 ถึง 9/7/2562 12 กอส. 3/7/2562 ดูรายละเอียด
6 หลักสูตร กิน อยู่ รู้ คิด เปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม (ขอสงวนสิทธิ์ ทสม. 10 ท่านแรกตามลำดับการสมัคร และขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 26/6/2562 ถึง 27/6/2562 12 กพส. 10/6/2562 ดูรายละเอียด
7 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1 25/6/2562 ถึง 27/6/2562 20 กพส. 17/5/2562 ดูรายละเอียด
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร นวัตกรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 11/6/2562 ถึง 14/6/2562 27 กพส. 30/4/2562 ดูรายละเอียด
9 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 เรื่อง Beat Air Pollution : หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 5/6/2562 8 กอส. 5/6/2562 ดูรายละเอียด
10 วันสิ่งแวดล้อมโลก (ทสม.) 5/6/2562 8 กอส. 5/6/2562 ดูรายละเอียด
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมดาวน์โหลดแบบตอบรับ หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรฯฯรุ่นที่ 2 28/5/2562 ถึง 31/5/2562 30 กพส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
12 การฝึกอบรมพัฒนาบทบาท ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น 21/5/2562 ถึง 23/5/2562 12 กอส. 16/5/2562 ดูรายละเอียด
13 อบรมระบบจัดเก็บเอกสารจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน (ช่วงเช้า) เวลา 10:00-12:00น. 15/5/2562 2 ศสท. 15/5/2562 ดูรายละเอียด
14 อบรมระบบจัดเก็บเอกสารจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน (ช่วงบ่าย) เวลา 14:00-16:00น. 15/5/2562 2 ศสท. 15/5/2562 ดูรายละเอียด
15 หลักสูตร ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนโลก เศษขยะสู่เศรษฐกิจ (**ขอสงวนสิทธิ์ทสม. จำนวน 10 ท่าน ตามลำดับการสมัครและขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 15/5/2562 ถึง 16/5/2562 12 กพส. 8/5/2562 ดูรายละเอียด
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก....การจัดการน้ำเสีย (ขอเลื่อนการจัดอบรมเป็นระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562 จากเดิม วันที่ 8-10 พ.ค.62) 14/5/2562 ถึง 16/5/2562 18 กพส. 8/3/2562 ดูรายละเอียด
17 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมสำนักงานรัฐมนตรี) (ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
18 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมสำนักงานรัฐมนตรี) (ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
19 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
20 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
21 กรมควบคุมมลพิษ (ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
22 กรมควบคุมมลพิษ (ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
23 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
24 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
25 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
26 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น.) 1/4/2562 8 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
27 กรมป่าไม้ (ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
28 กรมป่าไม้ (ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
29 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
30 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
31 กรมทรัพยากรธรณี (ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
32 กรมทรัพยากรธรณี (ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
33 กรมทรัพยากรน้ำ (ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
34 กรมทรัพยากรน้ำ (ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
35 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
36 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
37 องค์การสวนสัตว์ (ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
38 องค์การสวนสัตว์ (ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
39 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
40 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
41 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
42 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
43 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
44 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
45 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
46 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น.) 1/4/2562 3 กอส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
47 หลักสูตร ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของไร้ค่าสู่สินเพื่อความยั่งยืน (ขอสงวนสิทธิ์ ทสม. 10 ท่านแรก ตามลำดับการสมัคร และขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 27/3/2562 ถึง 28/3/2562 11 กพส. 18/3/2562 ดูรายละเอียด
48 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและดาวน์โหลดแบบตอบรับเทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) รุ่นที่ 1 (ขอสงวนสิทธิ์รับทสม.เพียง 2 ท่านเท่านั้น) 26/3/2562 ถึง 29/3/2562 30 กพส. 31/1/2562 ดูรายละเอียด
49 โครงการอบรมเสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 26/3/2562 ถึง 28/3/2562 12 กอส. 25/3/2562 ดูรายละเอียด
50 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เปิดบ้าน ศสท. (EIC Open House)” ***รายชื่อผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและตอบแบบสอบถาม 19/3/2562 8 ศสท. 20/3/2562 ดูรายละเอียด
51 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เปิดบ้าน ศสท. (EIC Open House)” 19/3/2562 8 ศสท. 19/3/2562 ดูรายละเอียด
52 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 13.00 - 16.00 น.) 13/3/2562 3 กอส. 13/3/2562 ดูรายละเอียด
53 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 13.00 - 16.00 น.) 13/3/2562 3 กอส. 10/3/2562 ดูรายละเอียด
54 องค์การสวนสัตว์ (ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 13.00 - 16.00 น.) 13/3/2562 3 กอส. 13/3/2562 ดูรายละเอียด
55 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 13.00 - 16.00 น.) 13/3/2562 3 กอส. 10/3/2562 ดูรายละเอียด
56 กรมทรัพยากรน้ำ (ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 13.00 - 16.00 น.) 13/3/2562 3 กอส. 13/3/2562 ดูรายละเอียด
57 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 13.00 - 16.00 น.) 13/3/2562 3 กอส. 13/3/2562 ดูรายละเอียด
58 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 13.00 - 16.00 น.) 13/3/2562 3 กอส. 13/3/2562 ดูรายละเอียด
59 กรมทรัพยากรธรณี (ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 13.00 - 16.00 น.) 13/3/2562 3 กอส. 13/3/2562 ดูรายละเอียด
60 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 13.00 - 16.00 น.) 13/3/2562 3 กอส. 13/3/2562 ดูรายละเอียด
61 กรมป่าไม้ (ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 13.00 - 16.00 น.) 13/3/2562 3 กอส. 13/3/2562 ดูรายละเอียด
62 กรมควบคุมมลพิษ (ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 13.00 - 16.00 น.) 13/3/2562 3 กอส. 13/3/2562 ดูรายละเอียด
63 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น.) 13/3/2562 3 กอส. 13/3/2562 ดูรายละเอียด
64 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมสำนักงานรัฐมนตรี) (ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 13.00 - 16.00 น.) 13/3/2562 3 กอส. 13/3/2562 ดูรายละเอียด
65 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 13.00 - 16.00 น.) 13/3/2562 3 กอส. 13/3/2562 ดูรายละเอียด
66 การเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม (ขอสงวนสิทธิ์รับทสม. 2 ท่านแรกที่สมัครเท่านั้น) 5/3/2562 ถึง 7/3/2562 18 กพส. 11/1/2562 ดูรายละเอียด
67 หลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5/3/2562 ถึง 7/3/2562 12 กอส. 4/3/2562 ดูรายละเอียด
68 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการใช้งานฐานข้อมูล 3/3/2562 ถึง 5/3/2562 15 กอส. 5/3/2562 ดูรายละเอียด
69 หลักสูตร ยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (**ขอสงวนสิทธิ์ทสม. จำนวน 10 ท่าน ตามลำดับการสมัครและขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 27/2/2562 ถึง 28/2/2562 12 กพส. 20/2/2562 ดูรายละเอียด
70 เสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย” 18/2/2562 8 ศสท. 18/2/2562 ดูรายละเอียด
71 หลักสูตรการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 13/2/2562 ถึง 15/2/2562 12 กอส. 7/2/2562 ดูรายละเอียด
72 *ประกาศรายชื่อและดาวโหลดใบลงทะเบียนสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก* หลักสูตร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 13/2/2562 ถึง 15/2/2562 18 กพส. 4/1/2562 ดูรายละเอียด
73 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมสำนักงานรัฐมนตรี) (ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 13/2/2562 3 กอส. 10/3/2562 ดูรายละเอียด
74 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 13/2/2562 3 กอส. 10/3/2562 ดูรายละเอียด
75 กรมควบคุมมลพิษ (ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 08.30 - 11.30 น.) 13/2/2562 3 กอส. 10/3/2562 ดูรายละเอียด
76 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 13/2/2562 3 กอส. 10/3/2562 ดูรายละเอียด
77 กรมป่าไม้ (ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 13/2/2562 3 กอส. 10/3/2562 ดูรายละเอียด
78 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 13/2/2562 3 กอส. 10/3/2562 ดูรายละเอียด
79 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 13/2/2562 3 กอส. 10/3/2562 ดูรายละเอียด
80 กรมทรัพยากรธรณี (ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 13/2/2562 3 กอส. 10/3/2562 ดูรายละเอียด
81 องค์การสวนสัตว์ (ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 13/2/2562 3 กอส. 10/3/2562 ดูรายละเอียด
82 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 13/2/2562 3 กอส. 10/3/2562 ดูรายละเอียด
83 กรมทรัพยากรน้ำ (ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 13/2/2562 3 กอส. 10/3/2562 ดูรายละเอียด
84 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 13/2/2562 3 กอส. 10/3/2562 ดูรายละเอียด
85 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 13/2/2562 3 กอส. 10/3/2562 ดูรายละเอียด
86 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 13/2/2562 3 กอส. 10/3/2562 ดูรายละเอียด
87 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 08.30-11.30 น.) 13/2/2562 3 กอส. 10/3/2562 ดูรายละเอียด
88 หลักสูตรการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 11/2/2562 ถึง 13/2/2562 12 กอส. 11/2/2562 ดูรายละเอียด
89 *ขอยกเลิกการจัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้นำการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ซึ่งจัดโดย กองพัฒนาฯ มาแล้วเท่านั้น) 5/2/2562 ถึง 7/2/2562 18 กพส. 8/1/2562 ดูรายละเอียด
90 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการใช้งานฐานข้อมูล 29/1/2562 ถึง 31/1/2562 15 กอส. 31/1/2562 ดูรายละเอียด
91 “หลักสูตรการสร้างเว็บเซอร์วิสเบื้องต้น เพื่อให้บริการข้อมูลด้วย Umbraco CMS และ C#” 22/1/2562 ถึง 23/1/2562 12 ศสท. 22/1/2562 ดูรายละเอียด
92 *ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก* ผู้นำการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 22/1/2562 ถึง 24/1/2562 18 กพส. 21/12/2561 ดูรายละเอียด
93 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. 15/1/2562 ถึง 17/1/2562 20 กอส. 17/1/2562 ดูรายละเอียด
94 หลักสูตร ภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมในยุคไทยแลนด์ 4.0 (**ขอสงวนสิทธิ์ทสม. จำนวน 10 ท่าน ตามลำดับการสมัครและขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 9/1/2562 ถึง 10/1/2562 11 กพส. 2/1/2562 ดูรายละเอียด
95 อบรมระบบจัดเก็บเอกสารจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ช่วงบ่าย) เวลา 14:00-16.00น. 27/12/2561 2 ศสท. 27/12/2561 ดูรายละเอียด
96 อบรมระบบจัดเก็บเอกสารจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ช่วงเช้า) เวลา 10:00-12.00น. 27/12/2561 2 ศสท. 28/12/2561 ดูรายละเอียด
97 อบรมระบบจัดเก็บเอกสารจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ช่วงเช้า) เวลา 10:00-12.00น. 26/12/2561 2 ศสท. 27/12/2561 ดูรายละเอียด
98 อบรมระบบจัดเก็บเอกสารจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ช่วงบ่าย) เวลา 14:00-16.00น. 26/12/2561 2 ศสท. 27/12/2561 ดูรายละเอียด
99 การใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม (ในเบื้องต้นขอสงวนสิทธิ์ ทสม 15 ท่านก่อน) 25/12/2561 ถึง 26/12/2561 12 กพส. 12/12/2561 ดูรายละเอียด
100 หลักสูตร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (กรณีผู้อบรมเป็นทสม.ขอรับเฉพาะทสม.ในพื้นที่ 20 ท่าน และขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 18/12/2561 ถึง 20/12/2561 15 กพส. 11/12/2561 ดูรายละเอียด
101 * ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก*การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม. เพียง 2 ท่านเท่านั้น) 12/12/2561 ถึง 14/12/2561 20 กพส. 5/11/2561 ดูรายละเอียด
102 การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2561 4/12/2561 8 ศสท. 2/12/2561 ดูรายละเอียด
103 การประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ 3/12/2561 ถึง 5/12/2561 16 กอส. 6/12/2561 ดูรายละเอียด
104 การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม (ขอสงวนสิทธิ์ ทสม 2 ท่านเท่านั้น) 27/11/2561 ถึง 29/11/2561 20 กพส. 26/10/2561 ดูรายละเอียด
105 หลักสูตร ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปให้ไกลกว่าไทยแลนด์ 4.0 (**ขอสงวนสิทธิ์ทสม. จำนวน 50 ท่าน ขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 20/11/2561 ถึง 22/11/2561 18 กพส. 16/11/2561 ดูรายละเอียด
106 ทางออกทางรอดกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม (ในเบื้องต้นขอสงวนสิทธิ์ ทสม 15 ท่านก่อน) 15/11/2561 ถึง 16/11/2561 12 กพส. 29/10/2561 ดูรายละเอียด