หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 275,512 รายการหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายการหลักสูตร
ลำดับ หลักสูตร วันที่ ชม. หน่วยงาน วันปิดรับสมัคร จัดการ
1 การจัดการน้ำเสีย (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม. จำนวน 4 ท่าน) 26/8/2563 ถึง 28/8/2563 16 กพส. 26/6/2563 ดูรายละเอียด
2 เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมืออาชีพ (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม.จำนวน 4 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น) 19/8/2563 ถึง 21/8/2563 22 กพส. 17/7/2563 ดูรายละเอียด
3 เทคนิคการออกแบบเกมกระดาน board Game ในการสร้างจิตสำนึกเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก 22/7/2563 ถึง 24/7/2563 24 กพส. 9/7/2563 ดูรายละเอียด
4 เส้นทางสู่ผู้นำการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม. จำนวน 5 คน) 22/7/2563 ถึง 23/7/2563 15 กพส. 17/4/2563 ดูรายละเอียด
5 บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม.จำนวน 4 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น) 14/7/2563 ถึง 17/7/2563 22 กพส. 22/5/2563 ดูรายละเอียด
6 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 1/7/2563 ถึง 2/7/2563 12 กพส. 25/6/2563 ดูรายละเอียด
7 การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 16/6/2563 ถึง 18/6/2563 18 กพส. 2/6/2563 ดูรายละเอียด
8 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม.จำนวน 4 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น) 18/5/2563 ถึง 21/5/2563 22 กพส. 13/3/2563 ดูรายละเอียด
9 ยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วยนวัตกรรมสีเขียว 13/5/2563 ถึง 14/5/2563 12 กพส. 1/5/2563 ดูรายละเอียด
10 การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2/4/2563 ถึง 3/4/2563 14 กพส. 25/3/2563 ดูรายละเอียด
11 การระงับข้อพิพากทางเลือกด้านสิ่งแวดล้อม (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม. จำนวน 4 ท่าน) 24/3/2563 ถึง 27/3/2563 22 กพส. 24/1/2563 ดูรายละเอียด
12 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมสีเ่ขียว : ทางเลือกเพื่อให้โลกอยู่รอด รุ่นที่ 2 (ขอสงวนสิทธิ์ให้ทสม. จำนวน 10 ท่าน) 11/2/2563 ถึง 13/2/2563 18 กพส. 28/1/2563 ดูรายละเอียด
13 เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) รุ่นที่ 1 4/2/2563 ถึง 7/2/2563 29 กพส. 2/12/2562 ดูรายละเอียด
14 การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม.จำนวน 10 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น) 29/1/2563 ถึง 30/1/2563 12 กพส. 3/1/2563 ดูรายละเอียด
15 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมสีเ่ขียว : ทางเลือกเพื่อให้โลกอยู่รอด รุ่นที่ 1 (ขอสงวนสิทธิ์ให้ทสม. จำนวน 10 ท่าน) 21/1/2563 ถึง 23/1/2563 18 กพส. 7/1/2563 ดูรายละเอียด
16 สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม. จำนวน 4 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น) 14/1/2563 ถึง 17/1/2563 22 กพส. 20/11/2562 ดูรายละเอียด
17 อบรม ทสม 25/12/2562 ถึง 26/12/2562 24 บุคคลภายนอก 13/2/2562 ดูรายละเอียด
18 เปลี่ยนอนาคตโลก ด้วยวิถีการบริโภคแบบยั่งยืน 24/12/2562 ถึง 26/12/2562 18 กพส. 9/12/2562 ดูรายละเอียด
19 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม.จำนวน 4 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น) 18/12/2562 ถึง 20/12/2562 16 กพส. 13/11/2562 ดูรายละเอียด
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม 26/11/2562 ถึง 29/11/2562 22 กพส. 11/10/2562 ดูรายละเอียด
21 พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (ทสม.รับได้ไม่เกิน 40 ท่าน ตามลำดับ) 19/11/2562 ถึง 21/11/2562 18 กพส. 1/11/2562 ดูรายละเอียด
22 การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม.จำนวน 10 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น) 13/11/2562 ถึง 14/11/2562 10 กพส. 31/10/2562 ดูรายละเอียด