ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284419 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284419 Fri, 22 Nov 2019 10:44:46 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284418 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284418 Fri, 22 Nov 2019 10:18:37 GMT สส. รับลูก มติ ครม. รวมพลัง 50 เครือข่าย หามาตรรองรับ หลังงดแจกถุงหูหิ้ว 1 มกรา ย้ำ ต้องร่วมกันสร้างความเคยชินให้ประชาชน (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284417 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284417 Thu, 21 Nov 2019 20:20:09 GMT สส. รับลูก มติ ครม. รวมพลัง 50 เครือข่าย หามาตรรองรับ หลังงดแจกถุงหูหิ้ว 1 มกรา ย้ำ ต้องร่วมกันสร้างความเคยชินให้ประชาชน
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <strong>นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนมาตรการงดให้ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นนโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (</strong><strong>Single &ndash; Use Plastic) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 25... ]]>
บทความ : ‘มาดริด’ พร้อมจัดประชุม COP 25 เป้าหมาย Time for Action แก้โลกร้อน (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284416 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284416 Thu, 21 Nov 2019 11:20:08 GMT
<p style="text-align: center;">&lsquo;มาดริด&rsquo;&nbsp;พร้อมจัดประชุม COP 25 เป้าหมาย Time for Action แก้โลกร้อน</p> <p>การประชุมภาคีสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 25 หรือ COP 25 จะจัดขึ้นที่กรุงมาดริด เมืองหลวงของสเปน ระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีชิลีทำหน้าที่ประเทศเจ้าภาพและประ<br />ธานการประชุมในฐานะตัวแทนภูมิภาคลาตินอเมริกาตามธรรมเนียมของการประชุม COP ที่จะหมุนเวียนเจ้าภาพไปตามภูมิภาคต่าง ๆ</p> <p>แม้อาจจะฉุกละหุกไปบ้างสำหรับสเปนที่ต้องมาเตรียมสถานที่... ]]>
ประกาศเลขที่ 9/2563 ประกวดราคาจ้างจัดทำรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเผยแพ่นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองในการสัมมนาระดับสูงเอเชียตะวันออก เรื่อง เมืองยั่งยืน ครั้งที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284415 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284415 Wed, 20 Nov 2019 18:10:18 GMT ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจ้างที่ปรึกษา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284414 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284414 Wed, 20 Nov 2019 16:31:10 GMT ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาทางเลือกการปรับตัวและการบูรณาการการปรับตัวเข้ากับการบริหารฯ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจ้างที่ปรึกษา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284413 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284413 Wed, 20 Nov 2019 14:20:25 GMT งบทดลองประจำ เดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 (ข่าวภายใน) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284412 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284412 Wed, 20 Nov 2019 13:48:14 GMT ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2562 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284411 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284411 Wed, 20 Nov 2019 11:08:22 GMT ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 20/11/2562 - 25/11/2562 โทรสอบถาม 022788400 ต่อ 1661 e-mail:deqpcenter@deqp.mail.go.th (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284410 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284410 Wed, 20 Nov 2019 10:00:36 GMT ราคากลางงานจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284409 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284409 Wed, 20 Nov 2019 09:57:25 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 499,500 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284408 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284408 Wed, 20 Nov 2019 09:17:27 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284407 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284407 Tue, 19 Nov 2019 14:48:07 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือเครือข่าย ทสม. ประจำปี โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284406 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284406 Tue, 19 Nov 2019 14:46:27 GMT สส.จัดอบรมหลักสูตร พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284405 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284405 Tue, 19 Nov 2019 14:41:22 GMT สส.จัดอบรมหลักสูตร พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตร พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 &ndash; 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างแนวคิดและแนวทางใหม่ๆในการจัดการทรัพยากรหมุนเวียน ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งพหุภาคี และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการดำเนินงานด้านกา... ]]>
สส. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดราชนัดดาราม (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284404 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284404 Tue, 19 Nov 2019 14:03:06 GMT
ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม นำเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 26 คน&nbsp;เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ กับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ]]>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกลอยไฟฟ้าควบคุมระดับน้ำ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284403 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284403 Tue, 19 Nov 2019 11:22:30 GMT ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฌอ ๔๐๙๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284402 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284402 Tue, 19 Nov 2019 11:21:27 GMT บทความ : พื้นที่สีเขียวทั่วโลกเพิ่มขึ้น 5% ปลูกป่าเดี่ยว...ไม่ช่วยเก็บกักคาร์บอน (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284401 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284401 Mon, 18 Nov 2019 19:49:30 GMT
<p><strong>พื้นที่สีเขียวทั่วโลกเพิ่มขึ้น </strong><strong>5%&nbsp;</strong><strong>ปลูกป่าเดี่ยว</strong><strong>...</strong><strong>ไม่ช่วยเก็บกักคาร์บอน</strong></p> <p><strong>ร่วม </strong><strong>20 </strong><strong>ปี พื้นที่สีเขียวทั่วโลกเพิ่มขึ้น </strong><strong>5%</strong><strong>การปลูกป่าเดี่ยวไม่ช่วยกักเก็บคาร์บอน</strong><strong>แนะสร้างป่าโตตามธรรมชาติ</strong> <strong>ป่าชุมชน</strong></p> <p>หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาโลกร้อนที่มีต้นทุนต่ำที่สุดและง่ายที่สุดคือการปลูกป่า และแน่นอนว่า... ]]>
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284400 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=284400 Mon, 18 Nov 2019 14:30:14 GMT รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
<h3 style="text-align: center;">ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</h3> <h3 style="text-align: center;">เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ</h3> <h3 style="text-align: center;">กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง<br /><br />นางสาวผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน</h3> ]]>