ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ บทความ : ปลุกวัยใสหัวใจสีเขียว คัดแยก - แปรรูปขยะสร้างรายได้ (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264085 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264085 Fri, 13 Sep 2019 16:18:16 GMT
<div style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; เดิมทีโรงเรียนวัดตโปทาราม&nbsp;อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ถูกห้อมล้อมไปด้วยกองขยะ และน้ำจากอ่างเก็บน้ำบางพระมักจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่โรงเรียนอยู่เสมอๆ โดยมีกองขยะจำนวนมากลอยตามมากับน้ำ ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่ว กลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคสารพัด และหลังน้ำลดพื้นที่โรงเรียนกว่า 20 ไร่ จะเต็มไปด้วยเศษซากขยะ</div> <div style="text-align: justify;"><strong><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;วินัย บัวป้อม</strong></strong>&nb... ]]>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกใช้พลาสติกผ่านสื่อบุคคล (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264084 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264084 Fri, 13 Sep 2019 10:43:34 GMT ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างออกแบบปรับปรุงห้องอารีย์สัมพันธ์ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264083 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264083 Thu, 12 Sep 2019 09:48:11 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ886 กรุงเทพมหานคร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264082 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264082 Wed, 11 Sep 2019 16:19:09 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหม้อน้ำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 128 กรุงเทพมหานคร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264081 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264081 Wed, 11 Sep 2019 16:17:48 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน สส20 กรุงเทพมหานคร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264080 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264080 Wed, 11 Sep 2019 16:16:28 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดซ่อมไดร์ชาร์จรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ885 กรุงเทพมหานคร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264079 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264079 Wed, 11 Sep 2019 16:15:29 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264078 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264078 Wed, 11 Sep 2019 16:13:01 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264077 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264077 Tue, 10 Sep 2019 14:26:28 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264076 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264076 Tue, 10 Sep 2019 14:24:26 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮว 3143 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264075 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264075 Tue, 10 Sep 2019 14:21:48 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3026 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจะาจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264074 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264074 Tue, 10 Sep 2019 14:19:51 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ 4037 กรุงเทพมหานคร (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264073 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264073 Tue, 10 Sep 2019 14:17:56 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264072 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264072 Tue, 10 Sep 2019 14:16:19 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3027 กรุงเทพมหานคร (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264071 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264071 Tue, 10 Sep 2019 14:12:50 GMT สส. กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264070 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264070 Mon, 09 Sep 2019 16:37:10 GMT ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
]]>
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดนิทรรศการด้านสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264069 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264069 Mon, 09 Sep 2019 16:14:54 GMT ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดแบบจำลองแสดงข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264068 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264068 Mon, 09 Sep 2019 16:13:30 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับจ้างในพื้นที่ สำหรับรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 4 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264067 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264067 Mon, 09 Sep 2019 15:59:50 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลดการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264066 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=264066 Mon, 09 Sep 2019 15:58:23 GMT