ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวินัยแก่บุคลากรในหน่วยงาน และให้ความสำคัญในการรักษาวินัย จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย วินัยจราจร วินัยในการเข้าแถว และวินัยการคัดแยกขยะ (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212615 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212615 Fri, 18 May 2018 11:15:50 GMT การเสริมสร้างวินัยแก่บุคลากรในหน่วยงาน
          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวินัยแก่บุคลากรในหน่วยงาน และให้ความสำคัญในการรักษาวินัย จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย วินัยจราจร วินัยในการเข้าแถว และวินัยการคัดแยกขยะ ]]>
ทส. รณรงค์เชิญชวนคนไทยร่วมรักษ์โลก เลิกขยะพลาสติก และปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212614 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212614 Thu, 17 May 2018 15:36:26 GMT ทส. รณรงค์เชิญชวนคนไทยร่วมรักษ์โลก เลิกขยะพลาสติก และปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดแถลงข่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 และวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2561 โดยมี MissTourism Queen International 2018 ร่วมรณรงค์เชิญชวนในครั้งนี้ด้วย และได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าว ในวันที่ 17 มิถุนายน ... ]]>
สส.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212613 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212613 Thu, 17 May 2018 15:32:54 GMT สส.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำ &ldquo;โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๔ &ndash; ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิ ไอเดิล เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมทักษะความรู้ให้กับเครือข่าย ทสม. ในการจัดทาข้อเสนอโครงการด้านทรัพยากรธรรมช... ]]>
ประกาศเลขที่ 53/2561 ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดจำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212611 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212611 Wed, 16 May 2018 15:01:57 GMT ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันวิสาขบูชา) วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212610 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212610 Tue, 15 May 2018 17:19:19 GMT ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันวิสาขบูชา)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันวิสาขบูชา) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อนำหลักธรรมทางศาสนาของพระพุทธศาสนาของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นเป็นกุศล ก่อให้เกิดทัศนคติในการอยู่ในสังคม มีจิตใจดี ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผ่อนคลายกายและจิตใจ รวมทั้งส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทยได้เข้าร่วมกิจกรรม... ]]>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2561 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212609 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212609 Tue, 15 May 2018 12:06:43 GMT กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย” (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212605 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212605 Tue, 15 May 2018 10:24:36 GMT กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าครูผู้สอนในระดับปฐมวัย หรือระดับประถมศึกษาตอนต้น ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองระบบโฮมสคูลหรือผู้สนใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมธรรมชาติเป็นสื่อการสอน  พร้อมกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 - 7 ปี เข้าร่วมโครงการ “มหิงสาสายสืบปฐมวัย” ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2561
<h4 style="text-align: center;"><strong>กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วม &ldquo;โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย&rdquo;</strong></h4> <h6>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาโครงการเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 &ndash; 7 ปี) ขึ้น ในชื่อ &ldquo;โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย&rdquo; (ซึ่งพัฒนามาจากโครงการมหิงสาสายสืบ) โดยยึดหลักของสิ่งแวดล้อมศึกษา มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัย กระตุ้นอารมณ์ด้านบวก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการ... ]]>
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวสมัครงาน) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212598 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212598 Fri, 11 May 2018 09:09:13 GMT บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
<h3 style="text-align: center;">ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</h3> <h3 style="text-align: center;">ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561</h3> <h3 style="text-align: center;">เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</h3> ]]>
ความเป็นมาของวันวิสาฆบูชา (ข่าวภายใน) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212596 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212596 Thu, 10 May 2018 14:16:08 GMT
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่...<br />1. เช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ<br />2. เช้ามือวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ริม... ]]>
ทส. ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะพี่น้องคุ้งบางกระเจ้าพร้อมทั้งตรวจพื้นที่ป่าในเมือง (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212595 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212595 Thu, 10 May 2018 14:04:27 GMT ทส. ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะพี่น้องคุ้งบางกระเจ้าพร้อมทั้งตรวจพื้นที่ป่าในเมือง
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;คุ้งบางกระเจ้า&rdquo; อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัย และทรงเน้นให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกเสริมพันธุ์ไม้ ทั้งพืชเกษตร และไม้ป่าให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเป็นห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเยาวชน ซึ่งมีความสำคัญทั้งด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร และด้านการใช้ประโยชน์อย่า... ]]>
ประกาศเลขที่ 52/2561 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212593 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212593 Tue, 08 May 2018 16:53:53 GMT ทส.จัดประชุมการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะพลาสติก (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212592 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212592 Tue, 08 May 2018 16:17:34 GMT ทส.จัดประชุมการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะพลาสติก
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อติดตามสถานการณ์ขยะและขยะพลาสติกในประเทศไทย ขยะทะเลและการแก้ไขปัญหาขยะทะเล ตลอดจนการลดขยะพลาสติกและการปฎิรูปการจัดการขยะมูลฝอยพลาสติก รวมถึงพิจารณาแผนมาตรการการลดและการควบคุมขยะพลาสติก ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการรณรงค์และการลดขยะพลาสติกที่ต้นทาง การกำจัดและบำบัดที่ปลายทาง ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย และการจัดกิจกรรมเนื... ]]>
สส.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212591 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212591 Tue, 08 May 2018 16:12:46 GMT สส.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks)
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เพื่อรับรองรายชื่ออุทยานที่เข้าร่วมโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ปี 2561 และรับรองเกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ปี 2561 รวมทั้งพิจารณาแผนการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธา... ]]>
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 ปีงบประมาณ 2561 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212589 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212589 Mon, 07 May 2018 15:31:58 GMT รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212588 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212588 Mon, 07 May 2018 15:31:21 GMT **หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร** โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประเภทบทเพลงและประเภทบทร้อยกรอง (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212587 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212587 Mon, 07 May 2018 10:13:31 GMT ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน (ข่าวสมัครงาน) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212586 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212586 Fri, 04 May 2018 10:17:30 GMT รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
<h3 style="text-align: center;">ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม <br />ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561<br />เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาตรี) <br />ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) <br />กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน</h3> ]]>
(ขยายเวลา) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212583 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212583 Thu, 03 May 2018 15:28:39 GMT (ขยายเวลา) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑
<h2>Downlond เอกสารเพิ่มเติม <br /><a href="../../environmental-media-system/electronics-detail/?id=70652">&gt;&gt;โปสเตอร์ <br /><br /></a>สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการ+ใบสมัครด้านล่าง<a href="../../environmental-media-system/electronics-detail/?id=70652"><br /></a></h2> ]]>
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร (ข่าวสมัครงาน) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212582 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212582 Thu, 03 May 2018 14:57:27 GMT รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร
<h3 style="text-align: center;">ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</h3> <h3 style="text-align: center;">ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561</h3> <h3 style="text-align: center;">เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร</h3> ]]>
ปรับปรุงร่าง TOR ซื้อกล้องวงจรปิดจำนวน 2 รายการ วิจารณ์วันที่ 3-8 พฤษภาคม 2561 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1646 1630 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212581 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212581 Thu, 03 May 2018 13:39:47 GMT