ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ วิจารณ์ตั้งแต่ 19-24 กันยายน 2561 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 2111 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232916 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232916 Wed, 19 Sep 2018 16:54:17 GMT ตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232915 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232915 Wed, 19 Sep 2018 16:52:17 GMT ทส. ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “Be’Glad Creative Media Awards” (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232914 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232914 Wed, 19 Sep 2018 13:57:23 GMT ทส. ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  “Be’Glad Creative Media Awards”
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด &ldquo;ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม&rdquo; ประเภทบทร้อยกรอง บทเพลง และคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในการแสดงศักยภาพและสร้างสรรค์ผลงานด้านการประพันธ์สำหรับเป็นสื่อในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ... ]]>
ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232913 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232913 Tue, 18 Sep 2018 21:21:58 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232912 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232912 Tue, 18 Sep 2018 18:24:24 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสวนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232911 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232911 Tue, 18 Sep 2018 17:36:27 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศควคุมความชื้นและอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232910 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232910 Tue, 18 Sep 2018 15:34:27 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232908 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232908 Mon, 17 Sep 2018 18:40:27 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232907 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232907 Mon, 17 Sep 2018 18:39:08 GMT ทส. จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก “ตลาดสดลานโพธิ์นาเกลือเมืองพัทยา” (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232906 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232906 Fri, 14 Sep 2018 21:50:18 GMT ทส. จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก “ตลาดสดลานโพธิ์นาเกลือเมืองพัทยา”
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ กรณีผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลา... ]]>
ทส. จัดพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232905 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232905 Fri, 14 Sep 2018 21:46:41 GMT ทส. จัดพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดพิธีปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 13 -14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี และได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานปิดการประชุมพร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน... ]]>
ทส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232904 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232904 Fri, 14 Sep 2018 21:40:55 GMT ทส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จากแผนปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้เห็นชอบหลักการแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งสร้างความร่วมมือ ระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน เพื... ]]>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232903 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232903 Fri, 14 Sep 2018 16:02:18 GMT ผลการตัดสินการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 (รอบชิงชนะเลิศ) (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232902 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232902 Fri, 14 Sep 2018 13:46:04 GMT ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (จ้างทำสื่อประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232900 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232900 Thu, 13 Sep 2018 10:31:56 GMT ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (จ้างจัดเสวนาเรื่อง GIS ยุคใหม่และการใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุน Digital Government) (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232899 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232899 Thu, 13 Sep 2018 10:30:34 GMT ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณืตั้งแต่วันที่ 12-17 กันยายน 2561 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1630 1646 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232897 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232897 Wed, 12 Sep 2018 10:45:32 GMT ตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232896 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232896 Wed, 12 Sep 2018 10:32:57 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนนวัตกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232895 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232895 Wed, 12 Sep 2018 09:09:00 GMT ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ข่าวสมัครงาน) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232894 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232894 Tue, 11 Sep 2018 15:41:01 GMT