ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดบวิธีเฉพาะเจาะ จำนวนเงิน 12,000 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253884 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253884 Fri, 19 Jul 2019 09:09:25 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดบวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,012.50 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253883 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253883 Fri, 19 Jul 2019 09:08:45 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 17,120 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253881 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253881 Fri, 19 Jul 2019 09:06:48 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาสถานีเก็บอย่างน้ำฝน และสถานีเก็บตัวอย่างสารปรอท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 44,512 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253880 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253880 Fri, 19 Jul 2019 09:05:49 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ Grease and Oil ครั้งที่3 จำนวน 22 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,416 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253879 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253879 Fri, 19 Jul 2019 09:04:42 GMT รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 2561 - มิ.ย. 2562) (ข่าวภายใน) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253878 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253878 Thu, 18 Jul 2019 14:16:55 GMT สส. เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253877 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253877 Mon, 15 Jul 2019 15:17:07 GMT
<p>วันจันทร์ที่&nbsp;15 กรกฎาคม 2562 เวลา&nbsp;10.00 น. นางนิรมล &nbsp;กาฬอ่อนศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา&nbsp;งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562ณ วัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร&nbsp;โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส&nbsp;พระครูปลัด นิคม นาควโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์&nbsp;</p> ]]>
สส. เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253876 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253876 Mon, 15 Jul 2019 14:36:07 GMT
<p>ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562&nbsp;เวลา 13.00 &ndash;&nbsp;15.00 น.&nbsp;&nbsp;นางภัสสร &nbsp;โล่ห์จินดา &nbsp;นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ&nbsp;&nbsp;ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ กระทรวงวัฒนธรรม อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎิ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ&nbsp;โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระธรรมปัญญาบดี ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหาน... ]]>
ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดรักษาระดับแรงดันน้ำดับเลพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253875 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253875 Mon, 15 Jul 2019 10:51:50 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253874 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253874 Mon, 15 Jul 2019 10:50:21 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบท่อน้ำประปา ชุดปั๊มสูบน้ำดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253873 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253873 Mon, 15 Jul 2019 10:48:09 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๔กถ ๔๕๗๐ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253872 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253872 Mon, 15 Jul 2019 10:46:37 GMT สส. ร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 11 “กัณฑ์มหาราช” เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253870 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253870 Fri, 12 Jul 2019 18:56:46 GMT
<p>วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00-16.00 น. เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 11 &ldquo;กัณฑ์มหาราช&rdquo; เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ คือ พระสุวิมลธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และประธานฝ่ายฆราวาส คือ นางสาวปร... ]]>
สส. จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 4 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253869 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253869 Fri, 12 Jul 2019 18:16:34 GMT
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ &ldquo;ปฏิบัติธรรมนำสุข&rdquo; ครั้งที่ 4 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยได้นิมนต์พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง แสดงธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และนำปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เพื่อสร้างบุญบารมีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองอย่างครบถ้วนตามหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ 3 หมายถึง ที่ตั้งแห่งการทำความดี 3 ประการ อันได้แก่ 1.การทำบ... ]]>
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวสมัครงาน) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253868 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253868 Thu, 11 Jul 2019 13:38:04 GMT รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส3 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253867 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253867 Thu, 11 Jul 2019 13:34:54 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253866 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253866 Wed, 10 Jul 2019 18:03:44 GMT ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งเลขที่ 120 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม) (ข่าวสมัครงาน) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253865 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253865 Wed, 10 Jul 2019 14:20:02 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนผ้าเบรครถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3027 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253864 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253864 Wed, 10 Jul 2019 14:05:20 GMT สส. จับมือ สนง.ทสจ.ตรัง มูลนิธิอันดามัน และภาคีเครือข่าย หนุน เมืองตรัง นำร่อง ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253863 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253863 Wed, 10 Jul 2019 11:41:57 GMT สส. จับมือ สนง.ทสจ.ตรัง มูลนิธิอันดามัน และภาคีเครือข่าย  หนุน เมืองตรัง นำร่อง ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันนี้</strong><strong> (8 ก.ค.62) ที่ โรงแรมวัฒนา พาร์ค จ.ตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ &ldquo;การขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำดีด้วยหัวใจ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ลดภัยสิ่งแวดล้อม&rdquo; พร้อมด้วย นางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการท... ]]>