ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ ทส. ร่วมโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233053 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233053 Fri, 16 Nov 2018 05:51:36 GMT ทส. ร่วมโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน วัด โรงเรียน และกลุ่มนักพายเรือคายัค ดำเนินโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย เพื่อลดปริมาณขยะในแม่น้ำ รณรงค์และสร้างความตระหนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่างยั่งยืน กำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 10 &ndash; 22 ธันวาคม 2561 โดยเริ่มต้นที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค... ]]>
สส. ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมฯ (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233033 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233033 Wed, 14 Nov 2018 16:13:58 GMT
]]>
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233032 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233032 Wed, 14 Nov 2018 15:56:07 GMT ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง (จ้างจัดทำสื่อเผยแพร่และนำเสนอผลงานการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในการสัมมนาระดับสูงภูมิภาคเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 10) (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233031 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233031 Tue, 13 Nov 2018 17:36:38 GMT ตาราวแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง (จ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ปี 2562) (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233030 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233030 Tue, 13 Nov 2018 17:33:47 GMT ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233029 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233029 Tue, 13 Nov 2018 17:30:45 GMT ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2562 พิจารณ์ ระหว่างวันที่ 13 - 16 พ.ย. 61 โทร.0-2278-8400 ต่อ 1661 e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233028 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233028 Tue, 13 Nov 2018 17:27:55 GMT ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 2562 รับฟังการพิจารณ์ระหว่างวันที่ 13 - 16 พย. 61 โทร.0-2278-8400 ต่อ 1661 e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233027 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233027 Tue, 13 Nov 2018 17:25:09 GMT ประกาศร่าง TOR จ้างทำสื่้อเผยแพร่และนำเสนอผลงานการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในการสัมมนาระดับสูงภูมิภาคเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 10 รับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย. 61 โทร.0-2278-8400 ต่อ 1706 e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233026 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233026 Tue, 13 Nov 2018 17:22:56 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานนของเครือข่าย ทสม. และภาคี (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233024 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233024 Tue, 13 Nov 2018 08:08:03 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233023 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233023 Mon, 12 Nov 2018 14:48:51 GMT ทส.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233022 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233022 Fri, 09 Nov 2018 19:10:35 GMT ทส.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงฯ นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง&nbsp; เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้า... ]]>
ราคากลางจ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2562 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233021 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233021 Fri, 09 Nov 2018 16:50:44 GMT ประกาศประกวดราคาจ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2562 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233020 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233020 Fri, 09 Nov 2018 16:13:24 GMT ประกาศเลขที่ 7/2562 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green OTOP ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233018 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233018 Fri, 09 Nov 2018 09:54:26 GMT ตารางราคากลาง จ้างทำตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย(รางยึดพื้น) จำนวน 1 ชุด (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233017 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233017 Thu, 08 Nov 2018 18:57:01 GMT ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างทำตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย(รางยึดพื้น) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 8-13 พฤศจิกายน 2561 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1293 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233016 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233016 Thu, 08 Nov 2018 18:55:59 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงสร้าง Thailand Pavilion และจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยฯ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233015 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233015 Thu, 08 Nov 2018 18:22:18 GMT ประชาสัมพันธ์รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report) - โครงการติดตามประเมินผลกิจกรรมสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (บูรณาการขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) และกิจกรรมส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค เพื่อรับรองมาตรฐาน G-Green (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233014 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233014 Wed, 07 Nov 2018 16:19:50 GMT ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233013 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233013 Wed, 07 Nov 2018 16:13:05 GMT