หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 852,986 ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2563 วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 โทรสอบถาม 022788400 ต่อ 1661 e-mail:deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2563 วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 โทรสอบถาม 022788400 ต่อ 1661 e-mail:deqpcenter@deqp.mail.go.th
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 29/11/2562 15:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 52 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง