หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 852,932 ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนาศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 โทรสอบถาม 02278-8400 ต่อ 1705 e-mail:deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนาศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 โทรสอบถาม 02278-8400 ต่อ 1705 e-mail:deqpcenter@deqp.mail.go.th
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 28/11/2562 14:08 น. จำนวนผู้เข้าชม 37 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง