หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 852,960 สส. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดราชนัดดาราม

สส. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดราชนัดดาราม
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 19/11/2562 14:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 72 PRINT

ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม นำเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 27 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ กับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง