หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,624 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างบริการอินเตอร์เน็ตฯ),(จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายฯ)และ(จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิตฯ)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างบริการอินเตอร์เน็ตฯ),(จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายฯ)และ(จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิตฯ)
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 10/10/2562 09:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 16 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง