หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 770,565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเวทีและนิทรรศการในการประชุมพัฒนากลไกขับเคลื่อนเครอข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเวทีและนิทรรศการในการประชุมพัฒนากลไกขับเคลื่อนเครอข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 22/08/2562 15:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 13 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง