หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 847,373 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเวทีสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการในการขับเคลื่อนยุทธศาตร์เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเวทีสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการในการขับเคลื่อนยุทธศาตร์เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 09/08/2562 15:29 น. จำนวนผู้เข้าชม 20 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง