หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 770,583 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 11/07/2562 13:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 272 PRINT
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (ผู้ชาย)
ของฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างวันที่ 11 - 23 กรกฎาคม 2562 นี้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง