หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 688,091 สส. ได้รับรางวัลสุดยอดการประชาสัมพันธ์ของรัฐในระดับอาเซียน “Best PR Government in ASEAN”

สส. ได้รับรางวัลสุดยอดการประชาสัมพันธ์ของรัฐในระดับอาเซียน “Best PR Government in ASEAN”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 06/06/2562 12:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 160 PRINT

สส. ได้รับรางวัลสุดยอดการประชาสัมพันธ์ของรัฐในระดับอาเซียน “Best PR Government in ASEAN”

              จากการประชุม ASEAN International PR Conference ณ Hilton Kuching Hotel, ประเทศมาเลเซีย ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลสุดยอดประชาสัมพันธ์ของอาเซียน (ASEAN PR Excellence Awards ) ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้น โดย สมาพันธ์ประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน (ASEAN Public Relations Network : APRN) ประกอบด้วย สมาคมประชาสัมพันธ์ องค์กรวิชาการที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียน มอบให้กับโครงการที่มีผลงานโดดเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ โดยได้มีมติตัดสินให้ประเทศไทยรับรางวัลสุดยอดการประชาสัมพันธ์ของรัฐในระดับอาเซียน (Best PR Government in ASEAN)  จากผลงานโครงการสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จัดขึ้นเมื่อปี 2561 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย (Thailand Public Relations Association : PR Thailand) ได้คัดเลือกส่งเข้าประกวดในฐานะตัวแทนผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยที่มีความโดดเด่น ซึ่ง ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยและสมาชิกสมาพันธ์ประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน ให้เกียรติเป็นผู้แทนร่วมพิธีรับรางวัลดังกล่าว มาส่งมอบให้กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง