หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 688,114 ทส.จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด BEAT AIR POLLUTION : หยุดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ทส.จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด BEAT AIR POLLUTION : หยุดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 05/06/2562 20:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 273 PRINT

ทส.จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด BEAT AIR POLLUTION : หยุดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด BEAT AIR POLLUTION : หยุดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562  ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม

              ภายในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การปาฐกถาเชิงสนทนา เรื่อง “บทเรียนการแก้ไขมลพิษทางอากาศระดับประเทศ” โดย รศ.ดร. ศิริมา ปัญญาเมธีกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ การเสวนาเชิงสนทนา เรื่อง “การขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหามลพิษคุณภาพอากาศ” เพื่อหาแนวทางและข้อเสนอในการทำให้ประเทศไทยปลอดมลพิษทางอากาศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนในหลากหลายแง่มุม รวมทั้ง พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคคลและหน่วยงาน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 และการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง