หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 847,357 เปิดรับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

เปิดรับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 29/05/2562 13:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 392 PRINT
เปิดรับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 
ขอเชิญบุคคลที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
และขอเชิญหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม หรือสถาบันการศึกษา
หรือองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนฯ
ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสม
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.onep.go.th/topics/64637
TAG ที่เกี่ยวข้อง