หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 847,371 เอกสารประกอบงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย”

เอกสารประกอบงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย”
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 18/02/2562 13:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 485 PRINT

เอกสารประกอบงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย”

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 


1. แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
โดย ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
>>> คลิก <<<

2. แนวทางการแก้ไขมลพษิจากยานยนต์
โดย ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
>>> คลิก <<<


3. การดำเนินงานเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพประชาชน กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่อื่นๆ
โดย นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
>>> คลิก <<<

4. ฝุ่น PM2.5 เกิดอะไรขึ้นใน กทม.
โดย ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
>>> คลิก <<<
TAG ที่เกี่ยวข้อง