หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 852,966 ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63rd & 64th เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 44 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63rd & 64th เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 44 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ประกาศ : 14/02/2562 15:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 3628 PRINT

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63rd & 64th เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 44 วัน 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

- ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี 
- มีงานประจำ และมีความชำนาญงานในสาขาที่ทำ (รวมถึงธุรกิจส่วนตัว)
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา) เป็นงานประจำ และมีความชำนาญงาน
  ในสาขาที่ทำ  
- มีทักษะภาษาอังกฤษดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้   
- ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่สามารถพาผู้ติดตามไปด้วย) 

**ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (รายละเอียด+ใบสมัคร ตามไฟล์แนบ) 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์. (02) 278-8400-19 ต่อ 1821 หรือ (02) 298-5646
pic1
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง