หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 688,069 ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท. 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน ผู้ชื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 18 ก.พ. 62 ระหว่าง 08.30 ถึง 16.30 น. สนใจสามารถดูรายละเอียด www.deqp.go.th., e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท. 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน ผู้ชื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 18 ก.พ. 62 ระหว่าง 08.30 ถึง 16.30 น. สนใจสามารถดูรายละเอียด www.deqp.go.th., e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 08/02/2562 16:44 น. จำนวนผู้เข้าชม 40 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง