หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 743,689 การประกวดชุมชนปลอดขยะและการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste ประจำปี พ.ศ. 2562

การประกวดชุมชนปลอดขยะและการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste ประจำปี พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 07/01/2562 15:14 น. จำนวนผู้เข้าชม 1409 PRINT

การประกวดชุมชนปลอดขยะ และการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกวดชุมชนปลอดขยะ และการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste ประจำปี พ.ศ. 2562
(สามารถดาวน์โหลด เอกสาร ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้)
ประกวดชุมชนปลอดขยะ.pdf       >>> คลิก <<<
ประกวด โรงเรียนปลอดขยะ(zero waste school).pdf  >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัครชุมชนปลอดขยะ.pdf >>> คลิก <<<
ใบสมัครโรงเรียนปลอดขยะ.pdf >>> คลิก <<<

 
pic1 pic2
TAG ที่เกี่ยวข้อง