หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 718,970 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ระหว่างวันที่ 08.30 - 16.30 น. ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ 15/2562 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 61 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ระหว่างวันที่ 08.30 - 16.30 น. ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ 15/2562 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 61 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 06/12/2561 16:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 34 PRINT
  ไฟล์แนบ
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ระหว่างวันที่ 08.30 - 16.30 น. ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ 15/2562 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 61 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th
วันที่ประกาศ : 06/12/2561 16:39 น.
ขนาด : 6.61 MB
TAG ที่เกี่ยวข้อง