หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 718,975 ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องปรับกาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 6-12 ธันวาคม 2561 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th โทร 022788400 ต่อ 1202 1216

ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องปรับกาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 6-12 ธันวาคม 2561 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th โทร 022788400 ต่อ 1202 1216
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 06/12/2561 15:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 61 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง