หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 718,978 ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 22/11/2561 14:40 น. จำนวนผู้เข้าชม 1128 PRINT

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย)

และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง