หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 631,890 ประกาศเลขที่ 7/2562 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green OTOP ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเลขที่ 7/2562 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green OTOP ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 09/11/2561 09:54 น. จำนวนผู้เข้าชม 38 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง