หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 852,910 ประชาสัมพันธ์รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report) - โครงการติดตามประเมินผลกิจกรรมสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (บูรณาการขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) และกิจกรรมส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค เพื่อรับรองมาตรฐาน G-Green

ประชาสัมพันธ์รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report) - โครงการติดตามประเมินผลกิจกรรมสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (บูรณาการขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) และกิจกรรมส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค เพื่อรับรองมาตรฐาน G-Green
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ประกาศ : 07/11/2561 16:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 519 PRINT
รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report) - โครงการติดตามประเมินผลกิจกรรมสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (บูรณาการขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) และกิจกรรมส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค เพื่อรับรองมาตรฐาน G-Green 

 >>กดเพื่ออ่านรายงาน<<


รายงานฉบับสำหรับผู้บริหาร(Executive Summary) - โครงการติดตามประเมินผลกิจกรรมสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (บูรณาการขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) และกิจกรรมส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค เพื่อรับรองมาตรฐาน G-Green  

 
>>กดเพื่ออ่านรายงาน<<TAG ที่เกี่ยวข้อง