หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 631,880 ทส. จัดประชุมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ สมาคมไทยอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทส. จัดประชุมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ สมาคมไทยอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 05/11/2561 16:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 407 PRINT

ทส. จัดประชุมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ สมาคมไทยอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

             วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ สมาคมไทยอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมนำคณะเจ้าหน้าที่จากสมาคมไทยอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 13 คน เข้าพบ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง